Назад

Приключи поредното обучение по 3D сканиране, моделиране и принтиране


Българската търговско-промишлена палата (3D Center) в сътрудничество с Химикотехнологичния и металургичен университет, Би Ту Ен ЕООД, Клъстер Подемна техника и Безпилотни системи България ЕООД завършиха поредното обучение по 3D сканиране, 3D моделиране и 3D принтиране.

По време на обучението участниците – хабилитирани преподаватели, асистенти и докторанти, се запознаха в детайли с функционалните възможности на 3D скенерите Artec Leo и Artec Micro и машини за 3D принтиране на световноизвестни марки като ULTIMAKER, MARKFORGED, FORMLABS. В рамките на курса обучаемите тестваха на практика различни техники на 3D сканиране и принтиране, както и бяха запознати с многообразието от случаи, в които те могат да бъдат използвани.

Участниците бяха разделени на екипи, които работиха по процесите сканиране, моделиране, принтиране и асемблиране на части за дрон, които впоследствие трябваше да бъдат сглобени и да формират напълно функционален летателен апарат. В края на курса дроновете направиха тестови полети с принтираните части. В резултат на успешните изпитания всички участници в курса получиха своите сертификати.

-----------------

3D Center надгражда своята дейност и с организиране на обучeния по теми в кръга на неговата компетентност. Основната дейност на Центъра е свързана с:

  • изработката на прототип или малка серия детайли;
  • реинженеринг на детайли и цели изделия;
  • трансформиране на идея в 3D модел, и на тази база изработка на прототип;
  • изготвяне на конструкторска документация на детайли и цели изделия.

При интерес от страна на лица или екипи от предприятия за участие в бъдещи обучителни курсове по теми, свързани с 3D сканиране, моделиране и принтиране, можете да подадете ваши контактни данни на e-mail: hoists.cluster@gmail.com