Брой 166 (676), 29-08-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИНОВАЦИИ, НАУКА

Европейската космическа агенция ще финансира български научни и академични проекти


Проекти на български научни и академични организации и предприятия ще бъдат финансирани от Европейската космическа агенция (ЕSА). Инициативата "техническа визита" е в рамките на бъдещото сътрудничество между страната ни и агенцията.

Финансирането ще се осъществи след ратифициране на Споразумението за европейска кооперираща държава между Република България и Европейската космическа агенция. Това е официалният документ, регламентиращ присъединяването на България към дейността на ЕSА. Сътрудничеството цели да представи опита, компетенциите и потенциала на България в сферите на дейност на агенцията. То е регламентирано с Решение на Министерския съвет от 11 юни 2014 г., което одобрява проекта на Споразумението и упълномощава министъра на икономиката и енергетиката да го подпише от българска страна.

Бъдещото партньорство бе обсъдено този месец в рамките на работна среща в София между представители на Министерството на икономиката и енергетиката и Европейската космическа агенция. На нея участниците от ЕSА представиха дейностите на агенцията и принципите на функционирането й. Българската страна запозна гостите с опита на държавата ни при реализиране на космически програми и проекти.

ЕSА ще избере кои проекти да финансира на конкурсен принцип след като всяка разработка бъде представена с кратка презентация и попълнен въпросник. "Техническата визита" ще се проведе през месец октомври т.г., като изготвеният от агенцията въпросник, заедно със срока за получаване на презентациите и изискванията към тях, ще бъдат публикувани на официалната страница на Министерството на икономиката и енергетиката.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП подготвя делегация за участие в Европейския парламент на предприятията, Брюксел
Заедно с предприемачи от другите европейски страни българските делегати ще се срещнат с представители на Европейските институции Още
Партньорството на БТПП и Юбифранс продължава с нови инициативи
Сътрудничество при изготвяне анализ на трудовия пазар в България и прилаганите методи за обработка на статистическа информация за трудово заетите лица Още
БТПП - отново ангажирана с обществена кауза
Възстановен е мостът, водещ към един от първите резервати в България - Бистришко бранище Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
ТПП Враца изпълнява нов проект за проучване на конкуренцията и увеличаване на пазарния дял на МСП
В сътрудничество с партньори от 7 държави Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Българската фотоволтаична асоциация получи писмо от председателя на ЕК
Относно отмяната на ретроактивната такса, наложена върху производителите на слънчева и вятърна енергия Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Производството на електроенергия е нараснало през юни
Намалява производството на твърди горива Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
ВАЖНО за бенефициенти, изпълняващи договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура "Внедряване на иновации в предприятията"
Внесено е изменение в разпоредбите на сключените договори за безвъзмездна финансова помощ, касаещи окончателното плащане Още
Покана за подаване на проектни предложения по схема „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи...”
Конкретните бенефициенти са Община Варна, Община Тунджа, Столична община, Община Казанлък и Община Лом Още
ИНОВАЦИИ, НАУКА
Европейската космическа агенция ще финансира български научни и академични проекти
Агенцията ще избере кои проекти да финансира на конкурсен принцип, след като всяка разработка бъде представена с кратка презентация и попълнен въпросник Още
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Актуализиран списък на селскостопански продукти, суровини и храни, забранени за внос в Руската федерация
С произход САЩ, държавите членки на ЕС, Канада, Австралия и Кралство Норвегия Още