Брой 166 (676), 29-08-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ

Актуализиран списък на селскостопански продукти, суровини и храни, забранени за внос в Руската федерация


 

Агенция „Митници” съобщава, че на 20 август 2014 г. е актуализиран списъкът на забранените за внос в Руската Федерация селскостопански продукти, суровини и храни с произход САЩ, държавите членки на ЕС, Канада, Австралия и Кралство Норвегия.

 

 

 

 

 

Код ****

ТН ВЭД ТС

Описание*) ***)

0201

Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, пресни или охладени

0202


Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, замразени

0203


Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени

0207

Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от позиция 0105, пресни, охладени или замразени

 от 0210 **

Меса, осолени или в саламура, сушени или пушени

 от 0301**

 

 

 

0302,

0303, 0304,

0305, 0306,

0307, 0308

Жива риба (с изключение на малки рибки атлантическа сьомга (Salmo salar) и пъстърва (Salmo trutta)

 

 Риби и ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни

от 0401**, от 0402**,

от 0403**, от 0404**,

от 0405**, от 0406**

Мляко и млечни продукти (с изключение на безлактозно мляко и безлактозни млечни продукти)

0701 (с изключение на 0701 10 000 0,

0702 00 000,

0703 (с изключение на 0703 10 110 0) , 0704,

0705, 0706,

0707 00,

0708, 0709,

0710, 0711,

0712 (с изключение на 0712 90 110 0), 0713 (с изключение на 0713 10 100 0),

0714

Зеленчуци, растения, корени и грудки (с изключение на картофи за посев, лук за посев, сладка хибридна царевица за посев и грах за посев)

0801, 0802,

0803, 0804,

0805, 0806,

0807, 0808,

0809, 0810,

0811, 0813

Плодове и ядки

1601 00

Колбаси и подобни продукти от месо, карантии или кръв, приготвени храни на база на тези продукти

от 1901 90 110 0** ,

от 1901 90 910 0**

от 2106 90 920 0**,

от 2106 90 980 4**,

от 2106 90 980 5**,

от 2106 90 980 9**

Хранителни или готови продукти (с изключение на биологично активни добавки, витаминно-минерални комплекси, вкусо-ароматични добавки, протеинови концентрати (от растителен и животински произход) и техните смеси; хранителни влакна ; хранителни добавки (включително комплексни).

 

 

 

* За коректното прилагане се ползва единствено кода на стоката, а описанието е дадено за удобство.

** За коректното прилагане се ползват едновременно кода и описанието на стоката

*** С изключение на стоки, предназначени за храна на деца.

**** Код съгласно Единната стокова номенклатура за външнотърговски цели на Митническия съюз (Единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Таможенного союза)

Информацията на руски език е достъпна на адрес: http://government.ru/media/files/41d4fd237c91ea4213b0.pdf

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП подготвя делегация за участие в Европейския парламент на предприятията, Брюксел
Заедно с предприемачи от другите европейски страни българските делегати ще се срещнат с представители на Европейските институции Още
Партньорството на БТПП и Юбифранс продължава с нови инициативи
Сътрудничество при изготвяне анализ на трудовия пазар в България и прилаганите методи за обработка на статистическа информация за трудово заетите лица Още
БТПП - отново ангажирана с обществена кауза
Възстановен е мостът, водещ към един от първите резервати в България - Бистришко бранище Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
ТПП Враца изпълнява нов проект за проучване на конкуренцията и увеличаване на пазарния дял на МСП
В сътрудничество с партньори от 7 държави Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Българската фотоволтаична асоциация получи писмо от председателя на ЕК
Относно отмяната на ретроактивната такса, наложена върху производителите на слънчева и вятърна енергия Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Производството на електроенергия е нараснало през юни
Намалява производството на твърди горива Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
ВАЖНО за бенефициенти, изпълняващи договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура "Внедряване на иновации в предприятията"
Внесено е изменение в разпоредбите на сключените договори за безвъзмездна финансова помощ, касаещи окончателното плащане Още
Покана за подаване на проектни предложения по схема „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи...”
Конкретните бенефициенти са Община Варна, Община Тунджа, Столична община, Община Казанлък и Община Лом Още
ИНОВАЦИИ, НАУКА
Европейската космическа агенция ще финансира български научни и академични проекти
Агенцията ще избере кои проекти да финансира на конкурсен принцип, след като всяка разработка бъде представена с кратка презентация и попълнен въпросник Още
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Актуализиран списък на селскостопански продукти, суровини и храни, забранени за внос в Руската федерация
С произход САЩ, държавите членки на ЕС, Канада, Австралия и Кралство Норвегия Още