Брой 166 (676), 29-08-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

ТПП Враца изпълнява нов проект за проучване на конкуренцията и увеличаване на пазарния дял на МСП

Търговско-промишлена палата - Враца изпълнява нов проект  „Подобряване на способностите за конкурентно проучване на малките и средни предприятия” (I-CIA of SMEs), който има за цел да подобри конкурентоспособността на малките и средни предприятия в Литва, България, Гърция, Хърватия и Турция, като подобри способностите на заетите лица по отношение на конкурентоспособност и разработване на стратегии. Най-общо казано, проектът е насочен към повишаване на осведомеността по отношение на важността на конкурентното проучване и стратегиите в малките и средни предприятия, както и увеличаване броя на хората на пазара на труда с умения в тази област.

Проектът е съфинансиран по Програма учене през целия живот, Леонардо да Винчи - Трансфер на иновации на ЕС, и се ръководи от IDDMIB – Асоциация на износителите на метали в Истанбул. Продължителността на проекта е 2 години и следва да завърши през април 2016 г.

Консорциумът включва партньори от 7 държави. В резултат от проекта малките и средни предприятия ще получат разработен обучителен курс за своя персонал относно повишаване на тяхната конкурентоспособност и пазарен дял чрез използване на отворено и дистанционно обучение.

Първата партньорска среща се проведе в Истанбул. Партньорите по проекта представиха своите организации и опит в подобни дейности. Водещият партньор информира за задачите, административните и финансовите правила по проекта. Бяха обсъдени и планирани отговорностите на партньорите по всеки от седемте работни пакета. Втората среща беше планирана да се проведе на 20 и 21 януари 2015 г. във Враца.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП подготвя делегация за участие в Европейския парламент на предприятията, Брюксел
Заедно с предприемачи от другите европейски страни българските делегати ще се срещнат с представители на Европейските институции Още
Партньорството на БТПП и Юбифранс продължава с нови инициативи
Сътрудничество при изготвяне анализ на трудовия пазар в България и прилаганите методи за обработка на статистическа информация за трудово заетите лица Още
БТПП - отново ангажирана с обществена кауза
Възстановен е мостът, водещ към един от първите резервати в България - Бистришко бранище Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
ТПП Враца изпълнява нов проект за проучване на конкуренцията и увеличаване на пазарния дял на МСП
В сътрудничество с партньори от 7 държави Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Българската фотоволтаична асоциация получи писмо от председателя на ЕК
Относно отмяната на ретроактивната такса, наложена върху производителите на слънчева и вятърна енергия Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Производството на електроенергия е нараснало през юни
Намалява производството на твърди горива Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
ВАЖНО за бенефициенти, изпълняващи договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура "Внедряване на иновации в предприятията"
Внесено е изменение в разпоредбите на сключените договори за безвъзмездна финансова помощ, касаещи окончателното плащане Още
Покана за подаване на проектни предложения по схема „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи...”
Конкретните бенефициенти са Община Варна, Община Тунджа, Столична община, Община Казанлък и Община Лом Още
ИНОВАЦИИ, НАУКА
Европейската космическа агенция ще финансира български научни и академични проекти
Агенцията ще избере кои проекти да финансира на конкурсен принцип, след като всяка разработка бъде представена с кратка презентация и попълнен въпросник Още
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Актуализиран списък на селскостопански продукти, суровини и храни, забранени за внос в Руската федерация
С произход САЩ, държавите членки на ЕС, Канада, Австралия и Кралство Норвегия Още