Брой 11 (16), 17-01-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Социалните партньори поискаха среща с министър-председателя по реформата в пенсионното осигуряване

Социалните партньори*  изпратиха писмо до министър-председателя на Република България с общи предложения за: стабилизиране на осигурителната система, подобряване контрола и развитието на пенсионната система, както и за промени в Кодекса на труда за подобряване на социалния диалог. В писмото се казва:
„В края на м. декември 2011 г. и в началото на м. януари 2012 г., бяха проведени две двустранни срещи на представители на организациите на социалните партньори. Участниците в тези срещи приеха с консенсус приложените към настоящето писмо предложения за:
1. Стабилизиране на осигурителната система, подобряване контрола и развитие на пенсионната система;
2. Промени в Кодекса на труда за подобряване на социалния диалог.

По решение на участниците в двустранните срещи, отправяме предложение за тяхното обсъждане в допълнително съгласуван формат, за предприемане на съответни промени в законодателството и подзаконовата нормативна уредба.”

Предстои да бъдат обсъдени и предложения на социалните партньори относно:
1. Промени в Правилника за организацията и дейността на съветите за тристранно сътрудничество.
2. Промени в законодателството, разработени от социалните партньори при изпълнение на проекти по ОП Развитие на човешките ресурси.

Подготвените проекти за изменения и допълнения в закони и подзаконови нормативни актове ще бъдат представени на министър-председателя като общи или като самостоятелни предложения на разработилите ги организации, с оглед тяхното обсъждане и включване по целесъобразност в законодателната програма на Министерски съвет, включително и като предложения за законодателни промени до Народното събрание.

* БТПП, АИКБ, БСК, БСЧП "Възраждане", ССИ, КНСБ, КТ "Подкрепа"

НОВИНИ ОТ БТПП
Съвет GS1 България към БТПП ще черпи от опита на Австрия в радиочестотната идентификация
В рамките на програмата за менторство представители на GS1 България са на посещение в GS1 Австрия. Още
Социалните партньори поискаха среща с министър-председателя по реформата в пенсионното осигуряване
Подготвени са общи предложения за: стабилизиране на осигурителната система, подобряване контрола и развитието на пенсионната система Още
Покана за участие в семинар „Как да правим бизнес в Китай - предизвикателства и възможности за МСП”
Семинарът ще се проведе на 26 януари 2012 г. в БТПП Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Проект на Наредба за пренасянето през границата на страната на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни
Документът е публикуван на портала за обществени консултации Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Нова услуга за Интрастат операторите
В актуализиран регистър лица, извършващи вътрешнообщностна търговия, ще могат да проверяват задълженията си по система Интрастат Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покани за международни събития, получени в БТПП