Брой 11 (16), 17-01-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Съвет GS1 България към БТПП ще черпи от опита на Австрия в радиочестотната идентификация


В рамките на програмата за менторство представители на GS1 България са на посещение в GS1 Австрия. В делегацията, която се води от Цветан Симеонов, Председател на БТПП и Председател на Бюрото на Съвет GS1 България към БТПП, участват представители на бизнеса, търговските вериги, производители на фармацевтични и химически продукти. Целта на визитата е да бъде споделен опита от работата по внедряване на стандартите GS1  в двете страни, както и обмен на добри практики от тяхното приложение. 

В първия ден от посещението ще се направи преглед по внедряване на новата символика DataBar за уникална идентификация на пресни продукти и стоки с променливи тегла. Ще бъде проследен напредъкът за приложение на стандартите GS1 в сектор здравеопазване, електронно правителство и решения за мобилни приложения с цел безопасността и по-доброто обслужване на крайния потребител.

При бързото навлизане на нови технологии и у нас, зачестиха запитванията, свързани с използването на радиочестотната идентификация по веригата на снабдяване и стандартите на GS1 в това направление. На тази тема е отделено специално внимание като в рамките на визитата е предвидено и запознаване с лабораторията Enso Detego GmbH, създадена с участието на GS1 Австрия.

НОВИНИ ОТ БТПП
Съвет GS1 България към БТПП ще черпи от опита на Австрия в радиочестотната идентификация
В рамките на програмата за менторство представители на GS1 България са на посещение в GS1 Австрия. Още
Социалните партньори поискаха среща с министър-председателя по реформата в пенсионното осигуряване
Подготвени са общи предложения за: стабилизиране на осигурителната система, подобряване контрола и развитието на пенсионната система Още
Покана за участие в семинар „Как да правим бизнес в Китай - предизвикателства и възможности за МСП”
Семинарът ще се проведе на 26 януари 2012 г. в БТПП Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Проект на Наредба за пренасянето през границата на страната на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни
Документът е публикуван на портала за обществени консултации Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Нова услуга за Интрастат операторите
В актуализиран регистър лица, извършващи вътрешнообщностна търговия, ще могат да проверяват задълженията си по система Интрастат Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покани за международни събития, получени в БТПП