Брой 11 (16), 17-01-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗАКОНОПРОЕКТИ

Проект на Наредба за пренасянето през границата на страната на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни

На портала за обществени консултации http://www.strategy.bg  е публикуван Проектът на нова Наредба за пренасянето през границата на страната на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия с и от тях и водене на митнически регистри по чл. 10а от Валутния закон. Проектът е във връзка с множеството изменения по отношение на сега съществуващия режим, като последица от синхронизацията на Валутния закон с европейското законодателство.

С предложението за нов подзаконов нормативен акт се доразвиват промените приети във Валутния закон по отношение на създаването на два отделни режима на деклариране на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия с и от тях. Създадени са два ясно разграничени режима на деклариране съобразно изискванията на закона, като изрично се уреждат и документите, които подлежат на представяне от страна на лицата пред митническите органи.

Наредбата регламентира и определен минимум, под който лицата, пренасящи скъпоценни камъни и благородни метали няма да са длъжни да извършват никакво деклариране. В останалите случаи в зависимост от посоката на пътуване и предназначението на стоките те ще се декларират пред митническите органи по начините, определени с наредбата.

Несъществени изменения се правят и в режима на деклариране на пощенски пратки с обявена стойност. Промените са във връзка с промените във Валутния закон и декларирането им единствено при поискване от страна на митническите органи, когато пратката е предназначена за държава-членка на Европейския съюз. Не се променя задължителното деклариране на пратки с обявена стойност, предназначени за трети страни.

Другите предложения са свързани с определянето на ред, по който Българска народна банка и банките ще извършват декларирането на пратки с обявена стойност и воденето на различни митнически регистри от страна на Агенция „Митници”.

Общественото обсъждане приключва на 25 януари 2012 г.

НОВИНИ ОТ БТПП
Съвет GS1 България към БТПП ще черпи от опита на Австрия в радиочестотната идентификация
В рамките на програмата за менторство представители на GS1 България са на посещение в GS1 Австрия. Още
Социалните партньори поискаха среща с министър-председателя по реформата в пенсионното осигуряване
Подготвени са общи предложения за: стабилизиране на осигурителната система, подобряване контрола и развитието на пенсионната система Още
Покана за участие в семинар „Как да правим бизнес в Китай - предизвикателства и възможности за МСП”
Семинарът ще се проведе на 26 януари 2012 г. в БТПП Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Проект на Наредба за пренасянето през границата на страната на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни
Документът е публикуван на портала за обществени консултации Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Нова услуга за Интрастат операторите
В актуализиран регистър лица, извършващи вътрешнообщностна търговия, ще могат да проверяват задълженията си по система Интрастат Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покани за международни събития, получени в БТПП