Брой 206 (211), 23-10-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Над 40% от фирмите в България инвестират под 10% от годишната си печалба в научно-изследователска дейност


Предмет на проучването и анализа бяха методите за разпространяване на резултати от изследователски проекти, разработвани в България, Хърватия, Литва, Латвия, Македония, Словения, Полша, Румъния и Сърбия. Информацията за изготвянето на анализа бе набрана чрез кабинетни проучвания, онлайн въпросници и лични интервюта с фирми, работили по изследователски проекти в сферата на замърсяването на въздуха, замърсяването с химикали и новите технологии за околната среда.

Основните изводи, които бяха направени в анализа, са:

 • над 50 % от фирмите в България, участващи в изследователски проекти, финансирани от ЕС, са микро и малки предприятия
 • над 40% от фирмите в България инвестират под 10% от годишната си печалба в научно-изследователска дейност
 • сред сферите, в които фирмите предпочитат да инвестират, на първо място са технологиите за околната среда, на второ място – химическото замърсяване и на последно място – технологии за намаляване замърсяването на въздуха
 • сред най-популярните методи за разпространение на проектните резултати са публикации на уеб сайтове, конференции, чрез професионални и лични контакти, публикации в пресата и др.

SWOT анализ за България:

Сред силните страни на изследователските практики в България са:

 • МСП желаят да подобрят дейността си чрез внедряване на научни изследвания в практиката си
 • МСП повишават конкурентоспособността си чрез участието в изследователски проекти
 • Чрез дейностите по изследователските проекти МСП правят своята бизнес стратегия по-ясна и конкретна
 • Нараства броят на МСП, които желаят да инвестират в научно-развойна дейност.

Слаби страни:

 • Пазарът на научно-изследователските резултати не е добре развит
 • Управниците в България не насърчават достатъчно развитието на иновациите в България чрез адекватни финансови схеми
 • Резултатите от изследванията обикновено са твърде скъпи, за да се приложат от крайните потребители
 • В повечето фирми липсва мотивиран и добре обучен екип, който да работи с иновациите.

Възможности:

 • Подобрен обмен на ноу-хау и информация между проектните партньори и целевите групи
 • Засилено разпространение на проектните резултати чрез интернет
 • Привличане на чуждестранни инвестиции в изследователската дейност
 • Подпомагане на университетите за научни изследвания.

Заплахи:

 • Изследователската структура в България е стара и не е гъвкава
 • Контактите между изследователите и крайните потребители не са добре развити
 • Основните научни открития рядко са защитени с патенти
 • Младите изследователи не са достатъчно мотивирани и добре обучени.

Проект PROCEED се фокусира върху комуникацията и разпространението на екологични научни изследвания и практики в Централна и Източна Европа и насърчаване участието на страните от този регион в изследователски проекти, финансирани от ЕС.

Пълният текст на анализа можете да намерите на: http://www.bcci.bg/bulgarian/projects/proceed/Description.htm

НОВИНИ ОТ БТПП
Премиерите на България и Албания приветстваха участниците в Българо-албански бизнес форум
Форумът в Тирана събра рекорден брой представители на бизнеса Още
Над 40% от фирмите в България инвестират под 10% от годишната си печалба в научно-изследователска дейност
Това сочат резултатите от проучване и анализ в рамките на проект PROCEED Още
БТПП е съорганизатор на тристранна среща на бизнеса от България, Турция и Гърция
Срещата ще се състои на 21 ноември в Чанаккале, Турция Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Австрийска икономическа мисия "ТЪРСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ В БЪЛГАРИЯ"
ПАЗАР НА ТРУДА
България и Великобритания подписаха Меморандум за сътрудничество в областта на труда и социалната политика
Двете страни ще си сътрудничат по въпроси на заетостта, намаляването на младежката безработица, пенсионната система, социалното подпомагане, социалният диалог и др Още
СЕЛСКО СТОПАНСТВО
България е против забраната за производство на гъши и патешки дроб
Страната ни е вторият производител на този продукт в Европа след Франция Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Среща на върха на ЕС: Приоритети за растеж и работни места
Лидерите се споразумяха да подобрят функционирането на единния пазар на ЕС, като разгледат текущите предложения на Комисията по бърза процедура Още