Брой 247 (252), 18-12-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Заседание на Консултативния съвет за формиране на политика в областта на защита при бедствия


Министерството на вътрешните работи бе домакин на второто заседание на Консултативния съвет за подпомагане на Министерския съвет при формиране на държавната политика в областта на защитата при бедствия.

В рамките на дневния ред бе представена  и приета работната програма за предстоящата 2013 година. Членовете на съвета разписаха основните дейности, които трябва да бъдат извършени за намаляване на риска от бедствия – разработване на стратегия, изготвяне на насоки за обучение на населението при кризисни ситуации, провеждане на информационни кампании и др.

На заседанието бе представен доклад за напредъка на страната ни при изпълнение на Рамката за действие от Хиого за периода 2011-2013 г. Припомняме, че страната ни има съответните ангажименти по тази програма на ООН, чиято основна цел е да се предприемат действия за ограничаване на последиците и намаляване на риска от бедствия.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов представи становища по обсъжданите теми:

НОВИНИ ОТ БТПП
Заседание на Консултативния съвет за формиране на политика в областта на защита при бедствия
Председателят на БТПП представи становища по обсъжданите теми Още
Покана за участие в Международно специализирано изложение SECURITY 2013
Изложението представя системи за сигурност и комуникации, контрол и наблюдение на обекти, пожароизвестителна и пожарогасителна техника.... Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Българска асоциация по рециклиране: Около 300 фирми за търговия със скрап ще отпаднат от пазара
Новият закон за отпадъците предвижда непосилно високи банкови гаранции за издаване на разрешително Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международен конкурс на виното и спиртните напитки – „Chisinau Wines&Sprit; Contest”
Български производители са специално поканени да участват Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Проект на Постановление на МС за приемане на Правилник за прилагане на Закона за виното и спиртните напитки
Целта е повишаване на конкурентоспособността на винопроизводителите, възвръщане на старите пазари и спечелване на нови Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Козметичните продукти – темата на новия брой на списание „БДС Компас”
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Безработицата сред младите в България и Европа
Когато една икономика започне своето възстановяване, редица младежи ще са вече извън работната сила без перспективи за завръщане Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия ще финансира катедри за научноизследователска дейност на високо равнище в по-слабо развити региони
Пилотната фаза на инициативата ще разполага с 12 млн. евро от бюджета на настоящата Седма рамкова програма за научни изследвания (2007 — 2013 г.) Още