Брой 247 (252), 18-12-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица

 

Наименование

Дейност

Търговски представителства на чуждестранни лица

АВТО Л.С. ООД (AUTO L.S. COMPANY LIMITED)
Румъния

Автотранспортни услуги

БУЛГАР КОНСАЛТИНГ (BULGAR CONSULTING)
Руска федерация

Търговия с недвижими имоти

ИКОН ИНТЕРАКТИФ ДИЖИТАЛ ТЕЛЕВИЗЙОН МЕДЙА ВЕ ИЛЕТИШИМ ХИЗМЕТЛЕРИ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ (IKON INTERAKTIF DIJITAL TELEVIZYON MEDYA VE ILETISIM HIZMETLERI SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI)
Република Турция

Софтуерни услуги; електронни медии; комуникационни технологии

ИМПЕРИЯ (IMPERIYА)
Руска федерация

Операции с недвижими имоти; туристически услуги

ЛЕОНАРД (LEONARD)
Руска федерация

Предоставяне на различни видове услуги - почистване, хигиена

ОЙЛРЕСУРС (OILRESURS)
Руска федерация

Търговия на масло и гориво, резервни части и гуми

ПАРКЪР ХАНИФИН ГЕС.М.Б.Х. (PARKER HANNIFIN GES.M.B.H.)
Република Австрия

Продажби в областта на технологиите и системи за управление и контрол

СИСТЕМНИЙ ДИЗАЙН ООД (SISTEMS DESIGN LLC)
Руска федерация

Търговия на дребно чрез телемагазини и компютърни сайтове

СМАРТСОЛКОМ (SMARTSOLKOM)
Нова Зеландия

Търговия на дребно с хранителни стоки

СПЕКТР (SPEKTR)
Руска федерация

Дейност в областта на правото; посреднически услуги при покупка, продажба и аренда на недвижимо имущество; търговия на едро със строителни материали

СЬОЗЕНЛЕР САГЛЪК ХИЗМЕТЛЕРИ ТЪББИ МАЛЗЕМЕЛЕР КОЗМЕТИК ТЕКСТИЛ ИНШААТ ХАЙВАНДЖЪЛЪК САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ (SOZENLER SAGLIK HIZMETLERI TIBBI MALZEMELER KOZMETIK TEKSTIL INSAAT HAYVANCILIK SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI)
Република Турция

Търговия с козметика и текстил; услуги

ТЕЛЕТРЕЙД-ДИ ДЖЕЙ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КОНСУЛТИНГ ЛИМИТЕД (TELETRADE-DJ INTERNATIONAL CONSULTING LTD.)
Република Кипър

Борсова търговия

ТРИЦЕТ ТРИ ПОПУСКУ (TRITCET TRI POPYSKU)
Чешка република

Бизнес услуги

ЧАЙНА ФОР Ю (CHINA FOR YOU LIMITED
Специален административен район Хонконг , КНР

Рекламна дейност

ЮРИДИЧЕСКА КОРПОРАЦИЯ ФОРУМ (JUDICIAL CORPORATION FORUM)
Руска федерация

Дейности в областта на правото, счетоводството и одита, консултации по въпроси, свързани с търговска дейност и управление на предприятията

Допълнителна информация – както за новорегистрираните, така и за всички търговски представителства, може да намерите на интернет сайта на Палатата www.bcci.bg
 

НОВИНИ ОТ БТПП
Заседание на Консултативния съвет за формиране на политика в областта на защита при бедствия
Председателят на БТПП представи становища по обсъжданите теми Още
Покана за участие в Международно специализирано изложение SECURITY 2013
Изложението представя системи за сигурност и комуникации, контрол и наблюдение на обекти, пожароизвестителна и пожарогасителна техника.... Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Българска асоциация по рециклиране: Около 300 фирми за търговия със скрап ще отпаднат от пазара
Новият закон за отпадъците предвижда непосилно високи банкови гаранции за издаване на разрешително Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международен конкурс на виното и спиртните напитки – „Chisinau Wines&Sprit; Contest”
Български производители са специално поканени да участват Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Проект на Постановление на МС за приемане на Правилник за прилагане на Закона за виното и спиртните напитки
Целта е повишаване на конкурентоспособността на винопроизводителите, възвръщане на старите пазари и спечелване на нови Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Козметичните продукти – темата на новия брой на списание „БДС Компас”
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Безработицата сред младите в България и Европа
Когато една икономика започне своето възстановяване, редица младежи ще са вече извън работната сила без перспективи за завръщане Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия ще финансира катедри за научноизследователска дейност на високо равнище в по-слабо развити региони
Пилотната фаза на инициативата ще разполага с 12 млн. евро от бюджета на настоящата Седма рамкова програма за научни изследвания (2007 — 2013 г.) Още