Брой 14 (271), 21-01-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Нараства интересът за безплатни запитвания към Виртуалната социална академия на БТПП


Нараства интересът към безплатните консултации на Виртуалната социална академия на БТПП. Възможностите за безплатно предоставяне на тази услуга на Палатата са само в рамките на проекта и количеството на консултациите е лимитирано.

Затова новината е с две измерения – заяви Беата Папазова, съветник по европейска интеграция и ръководител на проекта Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й”.

Добрата новина е, че благодарение на Проекта за около месец вече са поискани и са изготвени над 60 безплатни консултации. Специалисти съветват и помагат на работодатели и предприемачи как да управляват персонала и фирмата чрез съвременни методи на управление, да управляват и разрешават евентуално възникнали конфликти чрез преговори, посредничество и медиация и да въвеждат системата GS1 за маркиране с бар код и електронен обмен на данни. Консултират наети лица и синдикалисти, самонаети, временно и постоянно безработни, с цел защита на интересите им и адаптирането им на трудовия пазар.

Ползването на услугата става чрез попълване на заявка, която е достъпна в сайта на Виртуалната социална академия на адрес: www.vsa.bcci.bg в рубриката "Консултантски услуги". Тя се подава он-лайн през сайта, по електронната поща, по факс, по пощата или директно в БТПП. Само в рамките на 6 часа се получава отговор на въпроса от най-добрите специалисти в избраната сфера.

Втората част от новината е, че услугата БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ ще е активна още 12 месеца и има натрупан сериозен опит, като предизвиква все по-определен интерес от страна на работодатели, предприемачи и от всички участниците в пазара на труда. В този смисъл Виртуалната социална академия се оказва мощен информационен и консултантски център за работодатели и работещи.

Папазова поясни, че всеки получен отговор е съобразен с актуалната законодателна уредба и се търси оптималното възможно решение на конкретния проблем, като се използват и съществуващите добри практики. Напомняме, че предоставеният отговор по консултацията не ангажира компетентни държавни и общински, както и съдебни органи. Той дава пълноценна информация, която показва дори какви са вариантите за действие и по какъв начин може да бъде защитен конкретният интерес на работника или на работодателя.

Проявите на сивата икономика при трудовоправните и осигурителните отношения все още се неглежират от обществото и за съжаление в тази неформална схема участват не само работодателите, а и наетите лица. Ето защо усилията са насочени предимно към създаване на нагласа на нетърпимост към тези прояви от страна на всички заинтересовани страни.

Беата Папазова напомни, че пазарът на труда в България е част от трудовия пазар на Европа. Евросъюзът се изправя пред много проблеми при заетостта, поради няколко причини – глобализацията, кризата и застаряването на населението. Тези тенденции ще бъдат актуални и след преодоляването на кризата. Затова всяка европейска държава трябва успоредно да разработва планове и мерки за борба с проявите на сива икономика.

Проекти, създаващи инструменти като Виртуалната социална академия, имат непреходен характер, защото постоянната потребност от повишаването на информираността и знанията за трудовите и осигурителните права, за новите подходи в управлението на фирмите и персонала, за създаването на конкурентни предимства на предприемачите, ще бъдат винаги актуални, допълни г-жа Папазова.

Полезна информация за всички работещи и работодатели може да бъде открита в рубриката Online самоинформиране. Виртуалната социална академия осигурява достъп до резултатите от анкети, засягащи познаването на законодателството, регулиращо трудовоправните и осигурителни отношения, анализ на данни от проучвания, методическо ръководство за същността, принципите и нормативната база на българската система за трудова и социална защита; информационно-образователен пакет и др.

Постъпилите сигнали и оплаквания в рубриката Helpdesk се обработват регулярно от екипа и се препращат към контролните и надзорни органи. При получаване на отговор от компетентния орган подателят на сигнала се информира незабавно, като той остава анонимен за институциите.

Чрез секцията Alert механизъм на портала се дава възможност за абониране за актуална информация относно промените в законодателството в областта на трудовоправните и осигурителните отношения.

Виртуалната социална академия е разработена по проект Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й. Финансирането е осигурено по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси (ОПРЧР), съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС, а проектът се осъществява от БТПП в партньорство с Конфедерация на труда Подкрепа.

НОВИНИ ОТ БТПП
Нараства интересът за безплатни запитвания към Виртуалната социална академия на БТПП
БТПП и НДК – партньорство за съвместни проекти в изложбено-конгресната дейност
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Становище на Камара на строителите в България по предложените промени в ЗУТ, относно строителство в защитени територии и зони
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Дискусионна платформа на тема ”Патентоване на изобретения в областта на козметиката”
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Обществено обсъждане на документация по открита процедура за конкурентен подбор „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Как ще се измени потреблението на месо в България
Автор: Николай Вълканов, Институт за пазарна икономика Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Швейцарска фирма търси български партньор за производство на мобилна водноелектрическа централа
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покани за международни събития, получении в БТПП
СЪОБЩЕНИЯ
Справочник на алжирските компании от всички сектори