Брой 14 (271), 21-01-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ

Швейцарска фирма търси български партньор за производство на мобилна водноелектрическа централа


Швейцарска фирма в областта на ВЕИ сектора, ангажирана в проекти по саниране, поддръжка, реконструкция, проектно развитие, строителство и консултинг в областта на водните централи, търси в България фирма за производството на съоръжението - Mobile Power Box, което фирмата е разработила и патентовала. MPB (Mobile Power Box). e първата мобилна водноелектрическа централа.

Изисквания към българския партньор: Фирмата трябва да е производител с опит в производството на големи метални съдове, машини и машинни елементи както и да притежава конструктурско бюро компетентно да работи с компютърни чертежи (CAD) и да борави с норми по DIN. За производството на съоръжението фирмата придобива лиценз, както цялото необходимо ноу-хау.

За всички потенциални партньори заинтересовани от Mobile Power Box и от дейността на фирмата, могат да я посетят на изложението WATER Sofia, 29-31 май 2013г.

За подробна информация и връзка с фирмата може да се свържете със:
Служба по търговско-икономически въпроси
към Посолство на Република България в Швейцария
Г-жа Анета Груйчева, a.grouytcheva@mee.government.bg
Тел. 0049 31 351 63 02

НОВИНИ ОТ БТПП
Нараства интересът за безплатни запитвания към Виртуалната социална академия на БТПП
БТПП и НДК – партньорство за съвместни проекти в изложбено-конгресната дейност
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Становище на Камара на строителите в България по предложените промени в ЗУТ, относно строителство в защитени територии и зони
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Дискусионна платформа на тема ”Патентоване на изобретения в областта на козметиката”
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Обществено обсъждане на документация по открита процедура за конкурентен подбор „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Как ще се измени потреблението на месо в България
Автор: Николай Вълканов, Институт за пазарна икономика Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Швейцарска фирма търси български партньор за производство на мобилна водноелектрическа централа
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покани за международни събития, получении в БТПП
СЪОБЩЕНИЯ
Справочник на алжирските компании от всички сектори