Брой 14 (271), 21-01-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица

 

Наименование

Дейност

Търговски представителства на чуждестранни лица

ДЕЛТА-КОНСАЛТИНГ (DELTA-CONSULTING)
Руска федерация

Операции с недвижими имоти

ДЖАГА-ДЖАГА ООД (DJAGA-DJAGA LTD.)
Руска федерация

Операции с недвижими имоти

НОРДЕК СТРОЙС (NORDEC STROYS)
Руска федерация

Търговия на едро и дребно с пакетирани стоки

АЗМ МОБИЛИЯ ИТХАЛАТ ВЕ ИХРАДЖАТ (AZM MOBILYА ITHALAT VE IHRACAT VE TC.)
Република Турция

Продажба на мебели и бяла техника

БЬОЛЕРИТ ГМБХ И КО.КГ (BOEHLERIT GMBH & CO.KG)
Република Австрия

Производство и пласмент на материали от твърди метали за режещи инструменти за обработка на метали, дърво и пластмаса

ДЕМА СЪРВИЗ С.Р.Л. (DEMA SERVICE S.R.L.)
Република Италия

Транспортни и логистични услуги (сухопътен, въздушен и морски превоз)

ДИЛЯРА КОНФЕКСИЙОН ЕМИНЕ БАЙЛАВ (DOLARA KONFEKSIYON-EMINE BAYLAV)
Република Турция

Довършителни дейности за платове и текстилни изделия

ДМА МАРИН АПС (DMA MARINE APS)
Кралство Дания

Консултантска и инвестиционна дейност

ДРТ (DRT)
Руска федерация

Туристически, информационни услуги, организация на комплексно туристическо обслужване

ЕР.ЕР.МУРАДЯН (R.R.MURADYAN)
Арменска република

Производство на уреди и апарати за измерване, проверка, изпитване, навигация – телефони

КОРУНД-ПЛЮС (KORUND-PLUS)
Руска федерация

Строителство, търговия

МАРКЕТ (MARKET)
Руска федерация

Търговия на едро с помощта на агенти

МИСИС ЮРЪП С.А. (MISYS EUROPE S.A.)
Велико Херцогство Люксембург

Финансови услуги

НОРИГА (NORIGA)
Руска федерация

Сделки и търговия с недвижими имоти; строителство, строителни и ремонтни услуги

СКАЙЛАЙН ХОЛДИНГ (SKYLINE HOLDING)
Белиз

Представителство на чуждестранни физически и юридически лица

ФЕНИКС (FENIKS)
Руска федерация

Търговия с животни

ХЬОРБИГЕР ЖАНДОВ С.Р.О. (HOERBIGER ZANDOV S.R.O.)
Чешка република

Производство, продажба и търговия с изделия на машиностроенето, по-специално вентили; извършване на ремонти и сервиз

Допълнителна информация – както за новорегистрираните, така и за всички търговски представителства, може да намерите на интернет сайта на Палатата www.bcci.bg

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Нараства интересът за безплатни запитвания към Виртуалната социална академия на БТПП
БТПП и НДК – партньорство за съвместни проекти в изложбено-конгресната дейност
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Становище на Камара на строителите в България по предложените промени в ЗУТ, относно строителство в защитени територии и зони
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Дискусионна платформа на тема ”Патентоване на изобретения в областта на козметиката”
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Обществено обсъждане на документация по открита процедура за конкурентен подбор „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Как ще се измени потреблението на месо в България
Автор: Николай Вълканов, Институт за пазарна икономика Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Швейцарска фирма търси български партньор за производство на мобилна водноелектрическа централа
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покани за международни събития, получении в БТПП
СЪОБЩЕНИЯ
Справочник на алжирските компании от всички сектори