Брой 98 (355), 22-05-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Становище на БТПП относно развитието на транспорта и транспортната инфраструктура през следващия програмен период - 2014-2020 г.


БТПП изпрати до служебния министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията Кристиан Кръстев становище относно развитието но транспорта и транспортната инфраструктура през следващия програмен период. Палатата  подкрепя общата цел на оперативната програма ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. - „Развитие на устойчива транспортна система”, както и дефинираните специфични цели:

 • Интегрирано развитие на транспортната мрежа на страната като част от Трансевропейската транспортна мрежа
 • Повишаване на ефективността на използването на транспорта и транспортната инфраструктура.

С оглед на транспортните потребности на страната през следващия програмен период в програмата приоритетните оси са ориентирани към развитието на пътната и железопътната инфраструктура по „основната” и „разширената” Трансевропейска транспортна мрежа, както и към подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт. Новият акцент е към иновациите в управлението на услугите – внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта.

Предложенията на БТПП са за:

 • Да се направи задълбочен анализ на изпълнението на ОП „Транспорт” през настоящия програмен период и резултатите от него да се използват като изходна база при подготовката на новата Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014–2020 г.
 • По-ефективно използване на възможностите на Инструмента за свързаност на Европа /Connecting Europe Facility/ за финансиране на проекти с подчертан трансграничен ефект и на проекти по Дунавската стратегия
 • Модернизация на българската транспортна система и осигуряване на свързаност на страната с икономиката и единния пазар на ЕС
 • Цялостно завършване на магистралния пръстен на страната чрез доизграждане на магистралите „Струма”, „Хемус”, „Черно море”
 • Модернизиране, доизграждане на железопътната мрежа и развитие на високоскоростни ж.п. връзки по основните направления (модернизацията на ж.п. линиите Видин – Руска Бяла, София – Перник – Радомир, Русе – Варна; изграждането на цялото ж.п. и пътно направление в посока изток – запад линията сръбска граница – София – Пловдив – Бургас/Свиленград – турска/гръцка граници; изграждане на ж.п. връзка София-Скопие;). Стабилизиране на финансовото състояние на БДЖ и НКЖИ
 • Развитие на публично-частното партньорство и осъществяване на процедури за отдаване на концесии на ж.п. гари, летища и пристанища
 • Акцент върху развитието на морския и речния транспорт
 • Подобряване на поддръжката на участъци по река Дунав за ефективно използване на потенциала й за развитие на международния и вътрешен транспорт
 • Повишаване на енергийната ефективност в транспорта чрез въвеждане на нови технологии и енергийноефективни транспортни средства
 • Развитие на интермодални терминали (Русе и Пловдив)
 • Изграждане на трета метролиния в София
 • Подобряване на административния капацитет в структурите за управление и поддържане на автомобилната, железопътната и водоснабдителната инфраструктура.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на БТПП относно развитието на транспорта и транспортната инфраструктура през следващия програмен период - 2014-2020 г.
Новият акцент е към иновации в управление на услугите – внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика... Още
БТПП с шестима представители в Националния институт за помирение и арбитраж
Новият ръководител на дипломатическото ни представителство в Рамала посети БТПП
Китайска компания проучва инвестиционните възможности у нас
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Безплатен семинар в Стара Загора: Управление на екологичните аспекти в МСП
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
През юни започва приемът на проекти за модернизиране на стопанства по Програмата за развитие на селските райони
МИТНИЦИ И МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Проект за реконструкция на МП „Капитан Андреево” бе представен пред експерти на Световната банка
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Превръщане на миграцията в движеща сила на развитието
Целта е формулирането на глобална програма за ефективно, приобщаващо и основано на зачитането на правата управление на миграцията Още
СЪОБЩЕНИЯ
Съобщение на Агенцията по вписванията