Брой 98 (355), 22-05-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП с шестима представители в Националния институт за помирение и арбитраж


Новите посредници и арбитри към НИПА са представени на интернет-страницата на Института в раздела "ПОСРЕДНИЦИ И АРБИТРИ". БТПП е представена от трима арбитри и трима посредници.

За арбитри от Палатата са избрани Цветан Симеонов, Валентина Зартова и Лъчезар Искров, а за посредници - Антон Лалов,  Здравка Георгиева и Росица Спасова.

Националният институт за помирение и арбитраж е изграден на трипартитен принцип. Ръководни органи на института са надзорен съвет и директор. В надзорния съвет участват представители на държавата, на представителните организации на работодатели и синдикати.

НИПА съдейства за доброволното уреждане на колективни трудови спорове между работодателя, от една страна, и работниците и служителите – от друга. Всяка от страните по колективен трудов спор може да потърси съдействието на института за уреждането му чрез посредничество или  арбитраж. Взетото в процеса на арбитража решение е окончателно и задължително за страните.

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на БТПП относно развитието на транспорта и транспортната инфраструктура през следващия програмен период - 2014-2020 г.
Новият акцент е към иновации в управление на услугите – внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика... Още
БТПП с шестима представители в Националния институт за помирение и арбитраж
Новият ръководител на дипломатическото ни представителство в Рамала посети БТПП
Китайска компания проучва инвестиционните възможности у нас
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Безплатен семинар в Стара Загора: Управление на екологичните аспекти в МСП
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
През юни започва приемът на проекти за модернизиране на стопанства по Програмата за развитие на селските райони
МИТНИЦИ И МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Проект за реконструкция на МП „Капитан Андреево” бе представен пред експерти на Световната банка
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Превръщане на миграцията в движеща сила на развитието
Целта е формулирането на глобална програма за ефективно, приобщаващо и основано на зачитането на правата управление на миграцията Още
СЪОБЩЕНИЯ
Съобщение на Агенцията по вписванията