Брой 131 (136), 09-07-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Новоназначеният посланик на България в Куба посети БТПП


Новоназначеният посланик на България в Куба г-жа Светла Стефанова посети БТПП и обсъди с председателя на Палатата възможностите за активизиране на икономическото сътрудничество, разширяване и диверсификация на търговския обмен. Разисквани бяха и начини за по-лесно разплащане по двустранни сделки.

Констатирано бе, че все още не съществува достатъчно добра информираност за промените в икономическата сфера в Куба. В тази посока Палатата очаква съдействие от Посолството ни в Хавана, за да може да информира своите членове за новостите и реформите в кубинския икономически модел.

Г-жа Стефанова бе запозната с партньорските отношения на БТПП със сродни кубински организации.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП: За правителството е важно да знае мнението на социалните партньори
БТПП получи потвърждение от НОИ за 650 000 работници във фирми-членове на Палатата Още
Новоназначеният посланик на България в Куба посети БТПП
Обсъдени бяха възможностите за разширяване и диверсификация на търговския обмен Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Първи бюджетен излишък след 35 месеца на дефицити
По-доброто изпълнение в сравнение с предходната година се дължи на изпреварващ ръст при приходите Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
НАП: Автомати ще обменят валута
Чрез автоматите ще може да се обменя само чуждестранна валута срещу левовата й равностойност. Друг вид сделки няма да са възможни… Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Търговия с емисии: ЕК разрешава отпускането на временни безплатни квоти за електроцентрали в България, Чешката република и Румъния
Европейският парламент и Съветът предвидиха няколко условия, на които трябва да отговарят временните безплатни квоти Още