Брой 131 (136), 09-07-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица

 

Наименование

Дейност

Търговски представителства на чуждестранни лица

ВЕКВАРД (VEKVARD)
Арменска република

Търговия с промишлени стоки

ГАПОПА ГМБХ (GAPOPA GMBH)
Сейнт Винсент и Гренадини

Услуги за програмиране, създаване и поддръжка на интернет проекти, предоставяне на хостинг услуги

КАМЧИЯ (KAMCHIYA)
Руска федерация

Търговия на едро с парфюмерийни и козметични стоки

КИП ТЕХНОЛОДЖИ (KIP TEHNOLODZHI)
Руска федерация

Техническо обслужване и ремонт на офисни машини и изчислителна техника, полиграфска дейност и предоставяне на услуги в тази област, монтиране на офис техника

КОМТРАСТ (KOMTRAST)
Руска федерация

Консултации по търговската дейност и управление

ЛАДО-ЛЕС (LADO-LES)
Руска федерация

Търговия на едро с дървен материал, строителни материали, услуги в областта на дърводобива и лесовъдството, изработка на дървени строителни конструкции

МГК ВЕБ ООД (MGK WEB LTD.)
Естония

Създаване на интернет сайтове, уеб-дизайн и програмно обезпечаване на интернет проекти; консултации по хардуера - консултантски услуги в областта на ИТ технологии и компютърно оборудване; търговия с програмни продукти

МЕНИ СОЛУШНЗ ЛТД. (MANY SOLUTIONS LTD.)
Белиз

Създаване и поддържане на интернет проекти, хостинг услуги; предоставяне на програмни услуги

МИДГАРД ИНЖИНИРИНГ (MIDGARD ENGINEERING)
Украйна

Услуги, търговия

НСБ (NSB)
Руска федерация

Посреднически услуги при покупко-продажба на недвижими имоти

ОВАКО СТИЙЛ МАРКЕТИНГ АКЦИЕБОЛАГ (OVAKO STEEL MARKETING AKTIEBOLAG)
Кралство Швеция

Производство и търговия на стоманени продукти

ООД ИЛИЯ (LLC ILIYA)
Руска федерация

Търговия на дребно с фармацевтични и медицински стоки, козметични и парфюмерийни стоки

ООО ТРИТОН-7 (TRITON-7 LTD)
Украйна

Търговия с нефтопродукти; транспортни услуги

ОХТИНСКА ПЕРСПЕКТИВА (OHTINSKA PERSPEKTIVA)
Руска федерация

Консултации в сферата на управлението и търговията

РУБИН ООД (RUBIN LTD.)
Руска федерация

Търговия на едро с дървесина, строителни материали и санитарно-техническо оборудване; предоставяне на услуги, свързани с добива на нефт и газ

СЕТТЛЕРЕТИКА (SETTLERETICS)
Руска федерация

Научни изследвания в областта на физиката

ТРИ ПЕСКАРЯ (TRI PESKARYA)
Руска федерация

Производство и търговия с риба и рибни продукти

Допълнителна информация – както за новорегистрираните, така и за всички търговски представителства, може да намерите на интернет сайта на Палатата www.bcci.bg
 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП: За правителството е важно да знае мнението на социалните партньори
БТПП получи потвърждение от НОИ за 650 000 работници във фирми-членове на Палатата Още
Новоназначеният посланик на България в Куба посети БТПП
Обсъдени бяха възможностите за разширяване и диверсификация на търговския обмен Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Първи бюджетен излишък след 35 месеца на дефицити
По-доброто изпълнение в сравнение с предходната година се дължи на изпреварващ ръст при приходите Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
НАП: Автомати ще обменят валута
Чрез автоматите ще може да се обменя само чуждестранна валута срещу левовата й равностойност. Друг вид сделки няма да са възможни… Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Търговия с емисии: ЕК разрешава отпускането на временни безплатни квоти за електроцентрали в България, Чешката република и Румъния
Европейският парламент и Съветът предвидиха няколко условия, на които трябва да отговарят временните безплатни квоти Още