Брой 139 (144), 19-07-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Стратегически оценки на Националната програма за развитие: България 2020


Днес в зала „Средец” на Шератон София Хотел Балкан Междуведомствената работна група към Съвета за развитие организира публична дискусия по оценката на изпълнението на националните стратегически програми и предприсъединителните програми на ЕС и по съгласуваността на Националната програма за развитие: България 2020 (НПР: Б2020) със стратегическата рамка на европейско, национално и регионално ниво. В срещата участва и председателят на БТПП.

По време на дискусията бяха направени следните препоръки:

  • по възможност да се намали броят на стратегиите
  • по отношение на националните стратегии да се прилага интегрираният подход, гарантиращ тяхната взаимообвързаност
  • да са ориентирани към очаквани резултати и да допринасят за социалното и икономическото сближаване на европейско, национално и регионално равнище
  • при финансиране на изпълнението им да не се разчита само и единствено на средствата от ЕС, а да се изхожда предимно от националните приоритети и потребности
  • стратегиите, освен да се промотират в публичното пространство, да ангажират по-пряко целевите си групи с тяхното изпълнение
  • да се предвидят конкретни форми на партньорство в реализацията им
  • да се гарантира тяхната устойчивост, като за тази цел в самите стратегически документи да се предвидят индикатори за оценка на устойчивостта.

Освен това бе отбелязано, че НПР: Б2020, като дългосрочен национален програмен документ за развитието на страната през следващия програмен период и изходна база за програмиране на стратегическите документи, е съгласувана изцяло с целите и приоритетите на „Стратегия: Европа 2020”.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Стратегически оценки на Националната програма за развитие: България 2020
Програмата е съгласувана изцяло с целите и приоритетите на „Стратегия: Европа 2020” Още
Възможности за активизиране на сътрудничеството между България и Косово обсъдиха в БТПП
Търговските палати на двете страни имат ползотворно сътрудничество, включително в областта на арбитража Още
България е поканена за страна-партньор в Шестия бизнес форум на SARIO
Събитието е ориентирано към енергетиката, машиностроенето, автомобилната, електротехническата, химическата, дърводобивната промишленост и информационните технологии Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Председателят на Европейския парламент решително осъди "варварската терористична атака" в Бургас
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Европейски център за съдействие относно правата върху интелектуалната собственост
Центърът предоставя безплатни услуги на МСП, занимаващи се с транснационален технологичен трансфер или съвместни изследователски проекти, финансирани от ЕС Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покани за международни събития, получени в БТПП