Брой 139 (144), 19-07-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Възможности за активизиране на сътрудничеството между България и Косово обсъдиха в БТПП


Активизирането на икономическото сътрудничество между България и Косово бе тема на среща между Цветан Симеонов, председател на БТПП, и Н.Пр. Шпенд Калаба - посланик на Република Косово у нас.

Палатата има готовност да посрещне бизнес делегация от Косово и да организира двустранни бизнес срещи. Търговската палата на Косово и БТПП имат ползотворно сътрудничество, включително в областта на арбитража. БТПП предоставя методическа и експертна помощ на Арбитражния съд при Търговската палата на Косово.

Географската близост на България с Косово е благоприятна предпоставка за активни икономически връзки между двете страни. В момента в Косово успешно действат 84 български фирми, а над 700 косовски фирми развиват търговско сътрудничество с бизнес партньори от България.

Анализът на структурата на двустранната търговия показва, че в износната листа на българските стоки преобладават главно суровини, материали и стоки с ниска степен на обработка. Челно място заемат продукти на химическата, хранително-вкусовата и стъкларската промишленост. При вноса се забелязва известно балансиране между стоките с ниска степен на обработка спрямо готовите изделия, в т.ч. отпадъчни продукти от черни и цветни метали.

НОВИНИ ОТ БТПП
Стратегически оценки на Националната програма за развитие: България 2020
Програмата е съгласувана изцяло с целите и приоритетите на „Стратегия: Европа 2020” Още
Възможности за активизиране на сътрудничеството между България и Косово обсъдиха в БТПП
Търговските палати на двете страни имат ползотворно сътрудничество, включително в областта на арбитража Още
България е поканена за страна-партньор в Шестия бизнес форум на SARIO
Събитието е ориентирано към енергетиката, машиностроенето, автомобилната, електротехническата, химическата, дърводобивната промишленост и информационните технологии Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Председателят на Европейския парламент решително осъди "варварската терористична атака" в Бургас
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Европейски център за съдействие относно правата върху интелектуалната собственост
Центърът предоставя безплатни услуги на МСП, занимаващи се с транснационален технологичен трансфер или съвместни изследователски проекти, финансирани от ЕС Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покани за международни събития, получени в БТПП