Брой 139 (144), 19-07-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Европейски център за съдействие относно правата върху интелектуалната собственост


Европейският център за съдействие относно правата върху интелектуалната собственост (IPR Helpdesk) е официална инициатива на Европейската комисия  за услуги в областта на интелектуалната собственост. Услугата е насочена към повишаване на осведомеността по въпросите на интелектуалната собственост и правата върху интелектуална собственост и осигурява безплатни, професионално съвети и информация относно интелектуалната собственост на малки и средни фирми (МСП), занимаващи се с транснационален технологичен трансфер или съвместни изследователски проекти, финансирани от ЕС.

Гореща телефонна линия

Услугата “Гореща телефонна линия” се предоставя от екип от опитни адвокати по интелектуална собственост и предлага конкретни съвети на индивидуални въпроси по интелектуалната собственост и правата върху интелектуална собственост. В рамките на три работни дни се дават писмени отговори. Услугата включва и преглед на работни документи, споразумения и други документи, отнасящи се до въпроси по правата върху интелектуална собственост (например: лицензионни споразумения или договори за производство, съвместни предприятия, споразумения за консорциуми и т.н.).

Повишаване на осведомеността и обучение

Екипът на Европейският център за съдействие относно правата върху интелектуалната собственост участва в посреднически срещи или конференции и организира индивидуални обучения по правата върху интелектуалната собственост в цяла Европа, като обученията могат да са на място или под формата на уеб-базирани семинари, в които участниците се включват от личните си компютри и  в удобно за тях време. Освен схемата си за редовни обучения, екипът разработва менторска програма за обучение на съветници от мрежата EEN по въпросите на правата върху интелектуална собственост.

Публикации и информационни материали

Различни публикации от рода на наръчници, фактологически листовки или казуси, дават полезна информация и практически насоки как да се справяме с въпросите, отнасящи се до интелектуалната собственост в бизнеса или по време на съвместни изследователски проекти, финансирани от ЕС. Всички документи са достъпни в онлайн библиотеката на уебсайта на IPR Helpdesk. Освен това, регулярен бюлетин, изпращан по електронен път и тримесечен бюлетин, гарантират, че Вие сте винаги запознати с последните новини в областта на интелектуалната собственост и правата върху интелектуална собственост. Екипът предлага и информационни материали, които могат да се разпространяват по време на събития или по време на ежедневната Ви работа при поискване.

Искате ли да знаете повече за IPR Helpdesk?

Моля посетете сайта на европейския IPR Helpdesk или се свържете директно с екипа на IPR Helpdesk: Тел.: + 352 25 22 33 333, Факс: +352 25 22 33 334, E-mail: service@iprhelpdesk.eu

За специфични въпроси, отнасящи се до обучение, моля изпратете електронно съобщение до training@irphelpdesk.eu или се обадете на обучаващия екип на тел.: + 49 681 95 92 33 82.

НОВИНИ ОТ БТПП
Стратегически оценки на Националната програма за развитие: България 2020
Програмата е съгласувана изцяло с целите и приоритетите на „Стратегия: Европа 2020” Още
Възможности за активизиране на сътрудничеството между България и Косово обсъдиха в БТПП
Търговските палати на двете страни имат ползотворно сътрудничество, включително в областта на арбитража Още
България е поканена за страна-партньор в Шестия бизнес форум на SARIO
Събитието е ориентирано към енергетиката, машиностроенето, автомобилната, електротехническата, химическата, дърводобивната промишленост и информационните технологии Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Председателят на Европейския парламент решително осъди "варварската терористична атака" в Бургас
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Европейски център за съдействие относно правата върху интелектуалната собственост
Центърът предоставя безплатни услуги на МСП, занимаващи се с транснационален технологичен трансфер или съвместни изследователски проекти, финансирани от ЕС Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покани за международни събития, получени в БТПП