Брой 166 (171), 27-08-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица

 

Наименование

Дейност

Търговски представителства на чуждестранни лица

АЙПИЕМ ООД (IPM LTD.)
Руска федерация

Подготовка за продажба и покупка на собствено недвижимо имущество

АЛ-РИ АЛ-УИСТА ЗА ОБЩА ТЪРГОВИЯ (AL-RI AL-UISTA ZA OBSHTA TARGOVIА)
Република Ирак

Tърговия на едро с хранителни стоки и домашни потреби

ВЕЛЕС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ С.Р.О. (VELES INTERNATIONAL S.R.O.)
Чешка република

Търговия на едро с с козметика

ДЖЕКИСАН (JACKIESAN)
Руска федерация

Посредническа дейност, свързана с недвижими имоти

ЕВРО ТРАК СЕРВИС (EVRO TRAK SERVIS CO.)
Руска федерация

Търговия с промишлени стоки

КУМЙОЛ АНБАРДЖЪЛЪК УМУМИ НАКЛИЯТ ВЕ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ (KUMYOL ANBARRCILIK UMUMI NAKLIYAT VE TICARET LIMITED SIRKETI)
Република Турция

Международен транспорт; търговия

ЛАВАНДА-2005 (LAVANDA-2005)
Руска федерация

Търговия на едро и дребно с парфюмерийни и козметични стоки

ЛИНЕКС ПЛЮС (LINECS PLUS)
Руска федерация

Търговия на едро с козметични продукти

МАЛИБУ (MALIBU)
Руска федерация

Tърговия на едро и дребно с хранителни стоки

НАСТОЛНИЙ ГРАД (NASTOLNIY GRAD)
Руска федерация

Търговия на едро и дребно, осъществяваща се чрез телемагазини и компютърни /интернет/ сайтове

ПАВЛОДАР-МЕТАЛЛ-ПРОКАТ (PAVLODAR-METALL-PROCAT)
Казахстан

Отдаване под наем на метално оборудване

ПРОФИНФОРМЗАЩИТА ЗАО (PROFINFORMZASHTITA ZAO)
Руска федерация

Покупко-продажба на недвижими имоти, строителство и извършване на СМР на недвижими имоти

РОКОНОРД (ROKONORD)
Руска федерация

Спомагателна автомобилна транспортна дейност; организиране превоз на стоки

ТЕХ ПРОМ КР (TEH PROM KR)
Украйна

Информационни услуги

ТЪРГОВСКИ ДОМ МЕТЕЛЕМЕНТ (TARGOVSKI DOM METELEMENT)
Руска федерация

Международни и вътрешни превози на товари; строителство на сгради и съоръжения; производство и разпространение на строителни материали

ЯМЩИК ООД (IAMSHTIK LTD.)
Украйна

Туристически услуги

Допълнителна информация – както за новорегистрираните, така и за всички търговски представителства, може да намерите на интернет сайта на Палатата www.bcci.bg

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Китайски търговски вериги търсят стоки от Източна Европа
Проучват възможностите за продажба на български стоки в големи китайски търговски вериги Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ПРОЕКТИ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Национална концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора (2012-2030 г.)
Програмата предлага конкретна перспектива за посрещане на последствията от демографското застаряване на населението чрез прилагане на интегриран подход... Още
ПАЗАР НА ТРУДА
Минималните осигурителни прагове растат най-бързо при ниско квалифицирания труд
Автор: Калоян Стайков, Институт за пазарна икономика Още
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Какви са условията и реда за възстановяване на ДДС на данъчно незадължени физически лица от трети страни
Кои лица имат право на възстановяване на ДДС (условия определящи едно лице като „чуждестранно физическо лице”) ? Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Семинар на тема „Информационни източници в биотехнологията”