Брой 166 (171), 27-08-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПАЗАР НА ТРУДА

Минималните осигурителни прагове растат най-бързо при ниско квалифицирания труд


Въпреки наличието на минимална работна заплата в България, минималното възнаграждението в редица икономически дейности не зависи от нея, а от минималния осигурителен доход (МОД). През 2012 г. такива прагове има в 85 икономически дейности, което е сериозен ръст в сравнение с 2004 г., когато са засягали едва 55 дейности.

Независимо от големия брой дейности, които са обхванати, значителна част от заетите в икономиката са концентрирани в 10 икономически сфери, в които се наблюдава интересно развитие в периода 2004-2012 г. В тях средният ръст на МОД е най-висок при помощния персонал и професиите неизискващи професионална квалификация (Графика 1). Това е труд, който е сравнително ниско квалифициран, особено в сравнение с ръководните и специализирани кадри и съответно по-ниско заплатен.

Другото, което прави впечатление, е че няма длъжност, в която ръстът е по-малък от 144%. В същото време за периода 2003-2011 г. средният доходът на лице се увеличава със 75% или близо двойно по-бавно. Това обаче са номинални стойности и ако от тях приспаднем инфлацията за периода – 51%, излиза че реално МОД се увеличават близо 4 пъти по-бързо от реалния доход на лице в страната.

Графика 1

Източник: Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване в периода 2004-2012 г., изчисления на ИПИ

Прави впечатление, че най-голям ръст на МОД има при дейностите на болници, а най-малък – в строителството. Най-големи опасения за укриване на доходи има именно в строителството и малкият ръст на МОД, който уж трябва да изсветли тези доходи, точно в този сектор показва, че управляващите през последните години използват осигурителните прагове с друга цел.

 

Графика 2

Източник: Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване в периода 2004-2012 г., изчисления на ИПИ

Интересно е, че има сектори, където ръстът на праговете е далеч над средния, като например дейността на болниците. МОД за специалисти и помощен персонал се увеличават близо три пъти и половина. В държавното управление има ръстове от над 160%, в образованието – над 140%. Тези увеличения далеч изпреварват ръста на производителността, която крета с не повече от 4% годишно. Единственото друго обяснение е изсветляване на доходите. Повечето болници са общински или държавни, основната част от образованието – също, в които не би трябвало да има недеклрарирани доходи. И единственото друго обяснение остава политика за увеличаване на доходите, която обаче не е съобразена нито с възможностите на икономиката, нито с възможностите на бюджетите в държавния и частния сектори, нито с нищо.

Каквито и да са обясненията, политиката за увеличаване на МОД през последните години изглежда в най-добрия случай непоследователна и объркана. Изглежда целта ѝ е в по-малка степен изсветляване на икономиката и повече повишаване на доходите, независимо на каква цена се прави.

 

Ефекти

За всеки здравомислещ човек е ясно, че ако разходите да се осигуряваш нарастват по закон в пъти по-бързо от заплатата ти, работодателят има няколко опции за действие:

  • Да те уволни – вече му струваш много скъпо и ако не произвеждаш повече, то няма логика да те задържи;
  • Да ти намали заплатата – възможно е заплатата да е под МОД, но над минималната работна заплата;
  • Да ти плаща под масата – така няма да се налага да се съобразява с повишените от държавата МОД;
  • Да фалира – ако спазва всички закони, то работодателят има по-високи разходи за труд, заедно с повишаващи се цени на енергия, горива и т.н. Ако производителността на компанията не расте с подобни темпове, тя става тотално неконкурентна и просто губи пазар.

И четирите варианта не са благоприятни за работника, работодателя, държавата, синдикатите. Защо тогава този подход продължава да се използва?

НОВИНИ ОТ БТПП
Китайски търговски вериги търсят стоки от Източна Европа
Проучват възможностите за продажба на български стоки в големи китайски търговски вериги Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ПРОЕКТИ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Национална концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора (2012-2030 г.)
Програмата предлага конкретна перспектива за посрещане на последствията от демографското застаряване на населението чрез прилагане на интегриран подход... Още
ПАЗАР НА ТРУДА
Минималните осигурителни прагове растат най-бързо при ниско квалифицирания труд
Автор: Калоян Стайков, Институт за пазарна икономика Още
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Какви са условията и реда за възстановяване на ДДС на данъчно незадължени физически лица от трети страни
Кои лица имат право на възстановяване на ДДС (условия определящи едно лице като „чуждестранно физическо лице”) ? Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Семинар на тема „Информационни източници в биотехнологията”