Брой 166 (171), 27-08-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОЕКТИ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ

Национална концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора (2012-2030 г.)


Националната концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора е развитие и продължение на една от важните направления на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030 г.) – „Преодоляване на последиците от остаряване на населението и подобряване на качествените характеристики на човешкия капитал”. Националната концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора предлага конкретна перспектива за посрещане на последствията от демографското застаряване на населението в Република България чрез прилагане на интегриран подход за отразяване на конкретните специфики на застаряването.

В предложената концепция активният живот на възрастните хора е свързан с насърчаване на участието на възрастните хора на пазара на труда, предоставяне на условия за активен и достоен живот в пенсионна възраст и ограничаване на бедността, осигуряване на условия за достъп до здравни услуги и удължаване на живота в добро здраве на възрастните хора, осигуряване на условия за достъп до образование, за учене през целия живот, за повишаване на квалификацията и за преквалификация на възрастните хора с оглед на подобряване на мобилността на пазара на труда, развитие и модернизиране на дългосрочните грижи и осигуряване на условия за равен достъп до социални услуги, развитие на т.нар. „сребърна икономика”, преодоляване на негативни стереотипи и изграждане на позитивен публичен образ на възрастните хора.

Значението на предлаганата концепция се отнася до създаване на условия за постигане на икономически растеж, устойчиво развитие на социалните системи, подобряване на стандарта и качеството на живот на хората и изграждане на сплотено общество.

Документът е валиден до края на : 2030 г.
Документът е приет с Протокол № 24.2 на Министерския съвет от 20.06.2012 г.


Национална концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора (2012-2030 г.)

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Китайски търговски вериги търсят стоки от Източна Европа
Проучват възможностите за продажба на български стоки в големи китайски търговски вериги Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ПРОЕКТИ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Национална концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора (2012-2030 г.)
Програмата предлага конкретна перспектива за посрещане на последствията от демографското застаряване на населението чрез прилагане на интегриран подход... Още
ПАЗАР НА ТРУДА
Минималните осигурителни прагове растат най-бързо при ниско квалифицирания труд
Автор: Калоян Стайков, Институт за пазарна икономика Още
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Какви са условията и реда за възстановяване на ДДС на данъчно незадължени физически лица от трети страни
Кои лица имат право на възстановяване на ДДС (условия определящи едно лице като „чуждестранно физическо лице”) ? Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Семинар на тема „Информационни източници в биотехнологията”