Брой 67 (324), 04-04-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Активизира се партньорството в рамките на Индустриалния форум


Председателят на БТПП Цветан Симеонов и представители на Министерството на отбраната разискваха работата на учредения  с участието на Палатата през 2012 г. Индустриален форум. Той е създаден с цел засилване на диалога и по-тясно взаимодействие между държавата, индустрията и научно-изследователската общност за подпомагане развитието на отбранително-индустриална политика и съпътстващите я дейности.

На срещата беше констатирана необходимост от разширяване на сътрудничеството между  участниците в Индустриалния форум чрез обмен на информация, споделяне на възможности за развиване на дейности в сферата на отбраната и сигурността и засилено взаимодействие на управленско и експертно ниво.

Председателят на БТПП подчерта, че усилията в рамките на Форума от страна на Палатата ще бъдат насочени и към разширяване на износа, което е един от основните приоритети за бизнеса в България.

За целите на сътрудничеството между партньорите в Индустриалния форум, БТПП ще осигури възможност за ползване на специализирана информационна система на Палатата, която ще съхранява данни за всички мероприятия, решения, инициативи и документи, свързани с функционирането на Форума.

НОВИНИ ОТ БТПП
Активизира се партньорството в рамките на Индустриалния форум
БТПП ще осигури възможност за ползване на специализирана информационна система на Палатата за съхраняване на данни, свързани с функционирането на Форума Още
Китайска компания предлага сътрудничество на БТПП
Компанията има интереси към развитието на ветроенергийни проекти в България Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Обучителен семинар за работодатели, наети лица и синдикалисти в Русе
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес закуска на тема „Инвестиционна среда и стимули в Турция”
Балкански Венчър Форум
София, 21 - 22 май 2013 г. Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
На 75% ще се увеличи размерът на безвъзмездната финансова помощ по проект „Енергийно обновяване на българските домове“
Чрез програмата ще бъдат подпомогнати не само българските семейства, но ще се създаде и допълнителна заетост за малкия и среден бизнес Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
Публикувана е обновена версия на програмен продукт за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК предприема стъпки за осигуряване на по-лесен достъп и по-ефективна закрила на марката на ЕС
Патентното ведомство на Р България предлага за обществено обсъждане пакета от инициативи на ЕК Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Да говорим за образование и заетост
Автор: Петър Ганев, Институт за пазарна икономика Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от ЕЕN