Брой 67 (324), 04-04-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Китайска компания предлага сътрудничество на БТПП


В БТПП се проведе среща между председателя на Управителния съвет на БТПП Цветан Симеонов и представители на фирма „КСЕМК България Груп” ЕООД, занимаваща се с развитието на ветроенергийни проекти в България. Фирмата е дъщерно дружество на XEMC Group (Китай) - държавна компания със 76-годишна история, считана за един от големите производители и разработчици в областта на възобновяемите енергийни източници както в Китай, така и в цял свят. В рамките на срещата бяха обсъдени възможностите за сътрудничество между БТПП и „КСЕМК България Груп”, във връзка с навлизането на фирмата на българския пазар.

По повод коментирани от представителите на „КСЕМК България Груп” затруднения за дейността на фирмите, свързани с нормативната уредба в България и срещаните административни бариери, Симеонов посочи, че един от основните приоритети в дейността на Палатата е стремежът към подобряване на икономическия климат и осигуряване на нормална среда за бизнеса в България.

Повече информация за XEMC Group може да бъде намерена на следния адрес: http://www.xemc-darwind.com/index.php/about-us.html

НОВИНИ ОТ БТПП
Активизира се партньорството в рамките на Индустриалния форум
БТПП ще осигури възможност за ползване на специализирана информационна система на Палатата за съхраняване на данни, свързани с функционирането на Форума Още
Китайска компания предлага сътрудничество на БТПП
Компанията има интереси към развитието на ветроенергийни проекти в България Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Обучителен семинар за работодатели, наети лица и синдикалисти в Русе
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес закуска на тема „Инвестиционна среда и стимули в Турция”
Балкански Венчър Форум
София, 21 - 22 май 2013 г. Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
На 75% ще се увеличи размерът на безвъзмездната финансова помощ по проект „Енергийно обновяване на българските домове“
Чрез програмата ще бъдат подпомогнати не само българските семейства, но ще се създаде и допълнителна заетост за малкия и среден бизнес Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
Публикувана е обновена версия на програмен продукт за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК предприема стъпки за осигуряване на по-лесен достъп и по-ефективна закрила на марката на ЕС
Патентното ведомство на Р България предлага за обществено обсъждане пакета от инициативи на ЕК Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Да говорим за образование и заетост
Автор: Петър Ганев, Институт за пазарна икономика Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от ЕЕN