Брой 67 (324), 04-04-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ

Оферти за бизнес партньорство от ЕЕN


ENTERPRISE EUROPE NETWORK
e-mail: een@bcci.bg
тел.: (02) 981 10 99, 980 21 89 27.03.13.01

 

01.04.13.01 МАКЕДОНИЯ
Македонска фирма, специализирана в ръчна изработка на балкански продукти: бюрек и мини бюрек /кифлички/ търси търговско посредничество /агент, представител, дистрибутор/ и предлагат франчайзинг на партньори от ЕС.
Валидна до: 01/04/2014

01.04.13.02 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Английски производител на смесена устойчива на въглеводородни и токсични съединения геомембранна система  търси партньор в областта на инженеринговата дейност/ строителството/ опазването на околната среда в Европа за потенциален джойнт венчър за специфични цели.
Валидна до: 01/04/2014

01.04.13.03 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Английски производител и доставчик на временни покривни покрития срещу замърсявания и неблагоприятни климатични условия за нуждите на строителството търси дистрибутори на продуктите си в Европа.
Валидна до: 01/04/2014

01.04.13.04 ИТАЛИЯ
Италианска фирма, оперираща в Пиемонт, област, известна с лозята си и производството на вино, и специализирана в производството на висококачествени червени вина, търси агенти и дистрибутори, за да навлезе в други европейски пазари.
Валидна до: 01/04/2014

01.04.13.05 БОСНА
Босненска фирма, занимаваща се с производството и доставката на резервни части за турбини за електростанции, търси търговски посредник /агент, представител, дистрибутор/, и предлага и търси джойнт венчър и реципрочно производствено коопериране.
Валидна до: 01/04/2014

01.04.13.06 РУСИЯ
Руска фирма, специализирана в производството на изделия от дърво, корк, слама и плетени стоки, търси търговско посредничество /агент, представител, дистрибутор/.
Валидна до: 01/04/2014

01.04.13.07 ФРАНЦИЯ
Френска фирма, занимаваща се с търговия на печатни и промоционални продукти, търси производители на пълнители на химикалки, за да дистрибутира продуктите им във Франция.
Валидна до: 01/04/2014

01.04.13.08 БОСНА
Босненска дъскорезница и мебелна фабрика предлага джойнт венчър и продажба на фирмата.
Валидна до: 01/04/2014

01.04.13.09 ФРАНЦИЯ
Френска фирма, специализирана в производството на ширити и аксесоари за завеси и за облекло, търси дистрибутори.
Валидна до: 01/04/2014

01.04.13.10 СЪРБИЯ
Сръбска фирма, специализирана в производството на брави, панти и РVС и алуминиеви изделия, търси и предлага реципрочно производствено коопериране и търси дистрибутори на продуктите си. Търси също и подизпълнители.
Валидна до: 01/04/2014

01.04.13.11 ПОЛША
Полски производителна иновативни закуски, произведени от  естествени зеленчуци, плодове и сирене, търси търговски посреднически и дистрибуторски услуги в страните от ЕС.
Валидна до: 01/04/2014

01.04.13.12 РУМЪНИЯ
Румънска фирма, оперираща в областта на гражданските и топографските инженерингови услуги и извънсградни конструкции, предлага споразумения за подизпълнителство.
Валидна до: 01/04/2014

01.04.13.13 ПОРТУГАЛИЯ
Португалска фирма, занимаваща се с производството на керамични фурни, сушилни и друго оборудване за керамичната промишленост, търси търговски посреднически услуги /агент или други/.
Валидна до: 01/04/2014

01.04.13.14 СЛОВАКИЯ
Словашка фирма, занимаваща се с обработката на пластмасови изделия като, например, РVС, РР и РЕ тръбни системи, търси търговски посредници/ дистрибутори и предлага подизпълнителство.
Валидна до: 01/04/2014

01.04.13.15 ШВЕЦИЯ
Шведска фирма е разработила специален модел дамски боти. Фирмата търси производител, агент, представител и дистрибутор за своите продукти.
Валидна до: 01/04/2014

НОВИНИ ОТ БТПП
Активизира се партньорството в рамките на Индустриалния форум
БТПП ще осигури възможност за ползване на специализирана информационна система на Палатата за съхраняване на данни, свързани с функционирането на Форума Още
Китайска компания предлага сътрудничество на БТПП
Компанията има интереси към развитието на ветроенергийни проекти в България Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Обучителен семинар за работодатели, наети лица и синдикалисти в Русе
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес закуска на тема „Инвестиционна среда и стимули в Турция”
Балкански Венчър Форум
София, 21 - 22 май 2013 г. Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
На 75% ще се увеличи размерът на безвъзмездната финансова помощ по проект „Енергийно обновяване на българските домове“
Чрез програмата ще бъдат подпомогнати не само българските семейства, но ще се създаде и допълнителна заетост за малкия и среден бизнес Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
Публикувана е обновена версия на програмен продукт за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК предприема стъпки за осигуряване на по-лесен достъп и по-ефективна закрила на марката на ЕС
Патентното ведомство на Р България предлага за обществено обсъждане пакета от инициативи на ЕК Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Да говорим за образование и заетост
Автор: Петър Ганев, Институт за пазарна икономика Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от ЕЕN