Брой 171 (681), 05-09-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА

Информация във връзка с влизане в сила на регламент по отношение на изискванията за екопроектиране на прахосмукачки


Във връзка с влизане в сила от 1 септември 2014 г. на изискванията на Регламент №  666/2013 по отношение на изискванията за екопроектиране на прахосмукачки Държавната агенция за метрологичен и технически надзор информира икономическите оператори за следното:

  1. Продуктите закупени от дружество в качеството му на търговец и доставени от друга страна-членка на Европейския съюз, са пуснати на пазара на Общността от друг икономически оператор. Отговорността за пускането им на пазара е на производителя или вносителя. Ангажиментите на дружеството като търговец са съгласно изискванията на чл. 4б от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП).
  2. В случай, че дружеството се явява вносител по смисъла на § 1, ал. 1, т. 5а от Допълнителните разпоредби на ЗТИП – от 01 септември 2014 г. внасяните/пусканите на пазара от него прахосмукачки трябва да отговарят на изискванията за екопроектиране на Регламент № 666/2013.
  3. В случай, че дружеството е производител –  от 01 септември 2014 г. пусканите на пазара от него прахосмукачки трябва да отговарят на изискванията на Регламент № 666/2013.

Продуктите пуснати на пазара преди влизане в сила на изискванията на регламента могат да се продават до изчерпване на наличните количества.
Съгласно § 1, ал. 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗТИП „Пускане на пазара“ е предоставянето на всеки отделен продукт, предназначен за крайна употреба, безплатно или срещу заплащане, независимо от техниката на продаване, за първи път на пазара на Европейския съюз и на държавите от Европейското икономическо пространство, при което той преминава от етапа на производство или внос към етапа на разпространение и/или използване“.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
16-та годишна икономическа класация на БТПП
Пресконференция на 8 септември в сградата на Палатата Още
Среща с аржентинския посланик у нас Н.Пр. Гийермо Асрак
На 7 октомври в БТПП ще се състои среща с участието на известния аржентински музикант Матиас Гонзалес, членове на Клуб „Дипломати и бизнес – България” и представители на фирми Още
Обсъжда се създаване на смесена търговско-промишлена палата България – Казахстан
Целта е увеличаване на стокообмена и разширяване на стоковата номенклатура Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Вицепремиерът Eкатерина Захариева: България изпълнява всички препоръки на ЕК за отблокиране на евросредствата
Постигнат е напредък по въпроса за 28 града (малки населени места) за следващия програмен период по ОП „Региони в растеж“ Още
Променени са Насоките за кандидатстване и Ръководството за бенефициента по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Младежка заетост”
Те са в резултат на промени в нормативната уредба Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Дефицитът в енергетиката да се поеме поравно от всички участници в системата, а не от потребителите, категоричен е министър Щонов
В момента една от най-важните задачи е удължаване живота на 5-ти и 6-ти блок на ядрената централа в "Козлодуй" Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Отчет за 2013 г. и проект на План за 2014 г. за мониторинг на изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението (2012-2030 г.)
Основна стратегическа цел: забавяне на темповете на намаляване на броя на населението с тенденция за стабилизирането му в дългосрочен план Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Информация във връзка с влизане в сила на регламент по отношение на изискванията за екопроектиране на прахосмукачки
Регламентът е в сила от 1 септември 2014 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Какво предстои в Европейския парламент през есента: новата Европейска комисия, външната политика, енергетиката
Подновява се и дебатът за приоритетите в бюджета на ЕС Още