Назад

Ново издание на Фонда за МСП „Power Your Business“ – уебинар за малките и средни предприятия


Службата на ЕС за интелектуална собственост организира уебинар във връзка с предоставянето на 4 Ваучера за възстановяване на разходи за интелектуална собственост по Фонда за МСП „Power your Business“ за 2024 г. по Програматаза безвъзмездна помощ за малки и средни предприятия - те включват заявки за търговски марки, промишлени дизайни, патенти и нови сортове растения, както и услуги по предварителна диагностика и диагностика на правоприлагането на интелектуалната собственост.

Това е третият информационен уебинар във връзка с Фонда за МСП.

Чрез ваучерите, част от таксите на МСП, за заявяване на национални и европейски патенти, търговски марки и промишлени дизайни и за нови сортове растения на ниво ЕС, могат да бъдат възстановени, а именно:

Патентно Ведомство

Темата на уебинара: „SME Fund 2024“ е фокусирана върху услугите „Предварителна диагностика – IP Scan“ и „Диагностика на правоприлагането на интелектуалната собственост – IP Scan Enforcement“.

Дата: 6 февруари 2024 г., вторник, 10:00 – 10:50 CET

Език: английски

Лектори: Тамаш Кирали - Европейска комисия; Наталия Руано - отдел „Клиенти", СЕСИС; Елисавет Карагиампи – отдел „Клиенти", СЕСИС

Уебинарът предоставя информация за Фонда за МСП’2024 и може да бъде от полза за Вашия бизнес, как да поискате възстановяване на таксата си за услугите „Предварително диагностика“ (IP Scan) и „Диагностика на правоприлагането на интелектуалната собственост“ (IP scan Enforcement), заявяване на търговски марки, промишлени дизайни, патенти и сортове растения, ще получите повече информация за услугите за патенти и сортове растения, обхванати от Ваучери 3 и 4.

Фондът за МСП„The Ideas Powered for Business“е схема за отпускане на безвъзмездни средства, чиято цел е да подпомага малки и средни предприятия (МСП) в ЕС да защитят своите права на интелектуална собственост.

Фондът за МСП е инициатива на Европейската комисия, която се изпълнява от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС).

Информация за Фонда за МСП „The Ideas Powered for Business“

Регистрация