Назад

Обучение по проект FactCheck в гр. Краков, ПолшаПредставители на Българската търговско-промишлена палата взеха участие в обучение по проект FactCheck, което се проведе онлайн и присъствено в гр. Краков, Полша тази седмица.

Те се запознаха с редица теми, свързани с основната цел на проекта, насочен към aдаптиране на професионалното образование и обучение към нуждите на пазара на труда, новите умения в контекста на Индустрия 4.0 и насърчаването на дигитални инструменти в преподаването.

Конкретните презентации обхванаха развитието на дигиталното обучение, преимуществата на CRM и ERP системите в различните индустрии, онлайн платформи и инструменти за обучение, използване на 3D принтирането в професионалното обучение, виртуално обучение за заварчици, обучение в областта на възобновяемите енергийни източници, използване на образователни игри в процеса на учене. Представено бе също постигнатото до момента по проекта: оценка на уменията в секторите металообработка и машиностроене, проучване сред фирмите от тези индустрии, европейски обучителен модул и онлайн платформа.

Според участниците в обучението от Германия сред преимуществата на виртуалното обучение са: мотивация, използване на най-новите технологии, индивидуален процес и скорост на учене, използване на разнообразни приложения и системи. Модулът за онлайн обучение по заваряване например позволява система за помощ в реално време, интерактивност, прилагане на игрови модел в обучението.

Д-р инж. Веселин Тодоров, председател на Соларна Академия България, представи обучението в сектор ВЕИ спрямо предизвикателствата и нуждите на пазара на труда в нашата страна.

Габриела Димитрова, директор Международно сътрудничество в БТПП, представи набор от онлайн инструменти за обучение, обратна връзка обучител – обучаващ и оценка на придобитите знания и умения.

Проектът e с продължителност 24 месеца /2022 – 2024 г./ и включва партньори от 5 държави - България, Германия, Гърция, Испания и Полша. Предстои провеждане на национални събития за представяне на резултатите от проектните дейности.