Назад

Ново ръководство на Европейския икономически и социален комитет

Сменено е цялото висше ръководство на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) за втората половина на мандата — от април 2023 г. до септември 2025 г.

Освен председателя, двамата заместник-председатели и Бюрото, ЕИСК избра и нови председатели на своите шест секции (SOC, ECO, INT, NAT, TEN и REX) и Консултативната комисия по индустриални промени (CCMI).

 

Председател

Оливер Рьопке, Австрия 
група „Работници“

 
Заместник-председатели

Аурел Лауренциу Плошчану, Румъния
, група „Работодатели“

Председател на Комисията по комуникация (COCOM)

Кшищоф Патер, Полша
, група „Организации на гражданското общество“

Председател на Комисията по финансови и бюджетни въпроси (CAF)

 
Председатели на групи

Стефано Малия, Малта

Председател на група „Работодатели“

Люси Студнична, Чешка република

председател на група „Работници“

Шимъс Боланд, Ирландия

Председател на група „Организации на гражданското общество“