Назад

Правителството призна схемата за електронна идентификация, разработена от „Евротръст технолъджис“ АД


Със свое решение правителството призна схемата за електронна идентификация, разработена от „Евротръст технолъджис“ АД и възложи на министъра на електронното управление да уведоми Европейската комисия.

Схемата за електронна идентификация, разработена от „Евротръст технолъджис“ АД, премина през партньорската проверка на държавите - членки на Европейския съюз, съгласно Решение за изпълнение (ЕС) № 2015/296 на Комисията, както и през проверка, извършена от междуведомствен екип, специално назначен за целта.

С правителственото решение се посочва, че средствата за електронна идентификация, издавани в рамките на схемата, трябва да бъдат интегрирани със Системата за електронна идентификация, изградена и поддържана от Министерството на електронното управление и с националния eIDAS възел, съгласно чл. 5, ал. 3 от Закона за електронното управление.

С признаването на схемата ще се създадат условия за сигурна електронна идентификация на българските физически и юридически лица при заявяване на електронни административни услуги; ще се осигури взаимодействие по електронен път между гражданите, бизнеса и публичните органи в България; ще се увели ефективността и ползването на обществените услуги; ще се гарантира правната сигурност при електронните трансакции, а също така ще се осигури достъп и до трансгранични онлайн услуги, предоставяни от органите от публичния сектор на територията на Европейския съюз.