Назад

Покана за уебинар „Проекти за разработване на иновации в предприятията – възможности за финансиране и правна закрила на изобретения, полезни модели...“


На 1 юни 2023 г. от 10:30 ч. Съветът по иновации, дигитализация и нови технологии при БТПП организира безплатен  уебинар на тема „Проекти за разработване на иновации в предприятията – възможности за финансиране и правна закрила на изобретения, полезни модели и промишлен дизайн и процедури по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“.

В случай че планирате разработване на иновации във Вашето предприятие/организация и/или се нуждаете от финансиране и правна закрила на Вашите обекти на индустриална собственост, можете да се включите в събитието.

По време на уебинара ще научите какви са минималните задължителни изисквания за кандидатстване по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, както и информация по следните теми:

•   Възможностите за финансиране на проекти по процедура BG16RFPR001-1.001 „Разработване на иновации в предприятията“;

•  Правна закрила на изобретения, полезни модели и промишлен дизайн и процедури по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“.

Ще бъде отделено време за въпроси и отговори. Въпросите си може да изпращате предварително на имейл lawyer@bcci.bg до 31.05.2023 г.

Лектори ще бъдат:

Радослав Петков – председател на СИДНТ, управляващ партньор RLK Consulting Ltd., над 20 години успешен управленски опит в провеждането на стратегии и развиването на бизнеси.

Костадин Манев – член на УБ на СИДНТ, управляващ партньор адвокатска кантора Манев & Партньори - специализирани в областта на интелектуалната собственост и конкурентното право, над 30-годишен опит в областта на интелектуалната собственост.

Уебинарът ще се проведе в платформата Google meet.

Събитието е безплатно, но е необходима предварителна регистрация в срок до 31 май 2023г. – 16.00ч., на имейл адрес lawyer@bcci.bg,  като трябва да изпратите:

  • двете имена на участника
  • име на предприятието/организацията
  • имейл за връзка – линк за участие се получава след регистрацията.

Времетраене - 1:15 ч.

Допълнителни материали за събитието ще бъдат изпратени след регистрация.