Назад

Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество отбелязва 30-годишен юбилей


Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество (ЧИС) през тази година отбелязва 30-тата годишнина от основаването си.

Създадена през 1992 в Истанбул като уникална и обещаваща платформа за многостранно икономическо сътрудничество с подписването на Декларацията от срещата на върха в Истанбул на правителствените ръководители, ЧИС днес е най-старата пълноправна организация в геостратегическия регион на Черно море.

Районът на ЧИС се характеризира със следните особености:

  • Включва териториите на черноморските държави, Балканите и Кавказ с площ от близо 20 млн. кв. км;
  • Обхваща повече от 340 милиона население. Общият търговски оборот на региона е от порядъка на 1,5 трилиона щ.д.
  • След региона на Персийския залив, това е вторият по големина източник на нефт и природен газ, заедно с богатите си доказани запаси от минерали, метали и други природни ресурси;
  • Превръща се в основен европейски транспортен и енергиен коридор.

През цялото си 30-годишно съществуване ОЧИС се утвърди като основен лидер в насърчаването на мира, стабилността и просперитета, насърчаването на приятелските и добросъседски отношения в Черноморието. Организацията продължава да служи като важен форум за сътрудничество в широк спектър от области в полза на своите 13 държави-членки, като същевременно си сътрудничи с други регионални организации по различни проекти от общ интерес.

За отбелязване на 30-тата годишнина на ЧИС ще се провеждат различни събития през цялата 2022 г.. Председателството на организацията (от 1 януари до 30 юни 2022г.) се поема от Молдова. Очаква се скоро да бъдат представени приоритетите на Молдовското председателство и календара с предстоящите мероприятия.

БТПП активно участва в работата на Бизнес съвета на ОЧИС за задълбочаване на сътрудничеството между страните-членки  във всички сфери от взаимен интерес и за повишаване на ефективността на организацията на проектна основа. Акцент ще се поставя и на взаимодействието на организацията с ЕС във важни области като синия растеж, околната среда, свързаността и процесите на реформи. БТПП ще информира допълнително за инициативите по повод честванията на организацията.