Брой 79 (2085), 24-04-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

НСИ: 53.5% от предприятията посочват, че приходите им са намалели през март


В кризисната ситуация заради епидемията на коронавируса 53.5% от предприятията посочват, че приходите им от продажби на стоки или услуги са намалели през март в сравнение с февруари, 36.3% не отчитат промяна в приходите от продажби, а в дори 9.5% е имало увеличение. Това съобщи Националният статистически институт (НСИ), който проведе ново бизнес изследване сред нефинансовите предприятия, за да установи ефекта на извънредното положение, свързано с COVID-19, върху най-засегнатите сектори на икономиката през март.

Анкетното изследване е проведено от 8 до 21 април, като на случаен принцип са избрани 3770 предприятия с общо 230 хиляди души персонал. Участието в изследването е доброволно, като е предоставена информация от 1348 предприятия (35.8% от включените в извадката), с приблизителен обхват от от 87 хиляди души, наети в тях.

Най-голямо намаление на приходите от продажби на стоки или услуги имат предприятията в икономически дейности, свързани с "Култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейности" - 70.6% спад.

За индустрията този процент е 52.9%, за строителството - 51.2%, а за дейностите, групирани в "Търговия, транспорт и ресторантьорство" - съответно 56.3%

Спрямо персонала 41.8% от нефинансовите предприятия са предприели стъпки за ползване на "платен отпуск". Преминаването към "дистанционна форма на работа" е при 28.0%, а към "неплатен отпуск" са прибегнали 24.4%. Освобождаване/съкращаване на наети лица са предприели 17.2% от участвалите в анкетата предприятия.

Прогнозите на 80.6% са, че ще продължат дейността си

За следващия един месец 80.6% от анкетираните нефинансови предприятия прогнозират, че ще продължат настоящата си дейност, 15.4% смятат, че ще преустановят временно дейността си, а 2%, че ще я прекратят.

Основната единица на наблюдение на НСИ е предприятието, което извършва една или повече дейности на едно или повече места и произвежда стоки или услуги за трети лица. Данните се отнасят за дейността, извършвана на територията на страната през март 2020 г.

Кои сектори от икономиката са представени в анкетата

Икономическите дейности, обхванати от изследването са: индустрия; строителство; търговия, транспорт и ресторантьорство; операции с недвижими имоти; създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения; професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности; култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейности.

В изследването не са включени предприятия, чиято основна икономическа дейност е селско, горско или рибно стопанство; финансови и застрахователни дейности; здравеопазване и социална работа, както и държавното управление и държавното обществено осигуряване.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Почетна диплома на БТПП за Н. Пр. Масато Ватанабе, посланик на Япония в София
По повод приключване на мандата му в нашата страна Още
Покана за уебинар „Възможности за подкрепа и финансиране на малки и средни предприятия“
29 април 2020 г., 10 часа Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“ проведе първия в страната виртуален правен форум
На тема „Специалистите говорят: Covid-19 и новите правила за бизнеса“ Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: 53.5% от предприятията посочват, че приходите им са намалели през март
Бизнес изследване сред нефинансовите предприятия за ефекта на извънредното положение Още
Стандартът на живот расте, но бъдещето е несигурно
Автор: Адриан Николов, Институт за пазарна икономика Още
БИЗНЕС И КОРОНАВИРУС
Държавна помощ: Европейската комисия одобри за България схема в размер на 150 милиона евро за подпомагане на МСП
Средства от Европейските структурни фондове са пренасочени за конкретни мерки в рамките на Инициативата на ЕК за инвестиции в отговор на коронавируса
Пандемията разкрива слабости на системата за снабдяване с храни в ЕС
Неправителствени организации призовават да се разработи устойчива хранителна система за Европа като част от Зелената сделка Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Заявяваме ПИК на НАП по имейл или с обаждане по телефона, получаваме го в избран офис на приходната агенция
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Виртуалното международно партньорство - иновации в околната среда, енергетиката и кръговата икономика
4-5 май 2020г. Още