Брой 58 (2313), 25-03-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БИЗНЕС СРЕДА

НСИ: 34% от нефинансовите предприятия са имали намаление в приходите от продажби през февруари


Националният статистически институт провежда ежемесечно кратко бизнес изследване сред нефинансовите предприятия с цел да осигури и предостави информация за ефекта на извънредното положение и последвалата епидемична обстановка, свързана с COVID-19, върху различните сектори на икономиката в страната.

През февруари 2021 г. 34.1% от нефинансовите предприятия посочват, че са имали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги в сравнение с януари 2021 г., при 47.9% няма промяна, а 17.6% са регистрирали увеличение .

Разпределението по икономически дейности показва, че 53.1% от респондентите в дейности „Култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейности“ са регистрирали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги, следвани от строителството с 38.4%, индустрията с 35.4%  и „Търговия, транспорт и ресторантьорство“ - с 34.7%.

По отношение на наетия персонал 13.5% от нефинансовите предприятия са направили стъпки за ползване на „неплатен отпуск“, следват „платен отпуск“ - 13.3%, „дистанционна форма на работа“ - 13.2%, и „възползване от правителствени мерки за подпомагане на работодателите“ - 10.0%.

За следващия месец 93.7% от анкетираните нефинансови предприятия прогнозират, че ще продължат настоящата си дейност, 2.1% ще преустановят временно дейността си, а 1.9% ще прекратят дейността си.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на БТПП относно предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за адекватните минимални работни заплати в Европейския съюз
Покана за виртуална бизнес среща България - Албания, 29 март 2021 г.
Обсъждане на актуални въпроси от двустранния търговско-икономически дневен ред Още
НОВИНИ ОТ ЕВРОПАЛАТИ
Европалати: Анализ на резултати от проучване относно необслужваните кредити и последиците за бизнеса, включително МСП
ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА
Челопеч и Козлодуй отново лидери по заплати в страната
За поредна година най-високите заплати в страната са в малки общини с големи работодатели Още
БИЗНЕС СРЕДА
Подкрепата с оборотен капитал чрез НАП продължава
Предстои да бъдат обявени параметрите за кандидатстване по последните противоепидемични мерки Още
Указания на министъра на икономиката за изпълнение на Заповед № РД-01-173/18.03.2021 г. на министъра на здравеопазването
НСИ: 34% от нефинансовите предприятия са имали намаление в приходите от продажби през февруари
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия пуска в действие платформа със свободен достъп за публикуване на научни изследвания
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство