Брой 165 (675), 28-08-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БИЗНЕС СРЕДА

През август 2014 г. общият показател на бизнес климата намалява с 1.6 пункта спрямо юли


Общият показател на бизнес климата у нас намалява с 1,6% през август спрямо нивото си от юли, сочат публикуваните днес данни на Националния статистически институт. Неблагоприятни данни идват от всички сектори с изключение на промишлеността.

Там показателят остава на приблизително същото ниво като през предходния месец. Отчита се известно подобрение на осигуреността на производството с поръчки от чужбина, което обаче не е съпроводено с увеличени очаквания за дейността на предприятията през следващите три месеца.

Мениджърите в промишлеността отчитат като основни пречки несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене. Очакванията са продажните цени да останат непроменени през следващия месец.

Песимизъм е обхванал мениджърите в строителството, отчита още анкетата на НСИ. През август бизнес климатът там се понижава с 2,2%, като основната причина са резервираните очаквания за състоянието на предприятията през следващите 6 месеца. По-неблагоприятни са и очакванията на мениджърите за следващата половин година. И в строителния отрасъл несигурната икономическа среда е основен фактор, затрудняващ работата. Относно продажните цени в строителството преобладаващите очаквания на мениджърите са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

При търговията на дребно е отчетен спад на бизнес климата от 0,9%, а в услугите спадът е 5,3%. И в двата сектора се наблюдават по-умерени очаквания относно състоянието на предприятията през следващите 6 месеца, а несигурната икономическа среда и конкуренцията в работата са основните фактори, затрудняващи работата.

Пълните резултати от изследването  ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
Удължен е срокът за договаряне на минималните осигурителни доходи по икономически дейности
Позицията на БТПП е категорична, че всяка административна принуда за увеличаване на МОД в икономически дейности, в които няма или нe може да има споразумения, е във вреда и на работниците, и на самата икономическа дейност Още
Покана за участие в изложение за поддоставчици ELMIA Subcontractor
11-14 ноември 2014, Йоншопинг, Швеция Още
С подкрепата на БТПП фотоизложбата "През границите" гостува в Одрин
Инициативата е част от академичния проект на БТПП и „Арт Виза България“ Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Делегация на Търговско–промишлената палата на Кировска област, Русия, посети Бургас
Споразумение за сътрудничество подписаха търговските палати на Бургас и Вятск Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
БИЗНЕС СРЕДА
През август 2014 г. общият показател на бизнес климата намалява с 1.6 пункта спрямо юли
Резултат от по-неблагоприятния бизнес климат в строителството, търговията на дребно и сектора на услугите Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Фонд ФЛАГ възстановява плащанията за проекти по ОПОС
Като първа стъпка ще бъдат платени 14 млн. лв., на каквато стойност са постъпилите и обработени до днес искания за плащане Още
ЕВРОФОНДОВЕ
Доклад за изпълнение на оперативните програми, съфинансирани със средства от структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз за периода 2007-2013 г.
Рискът за загуба на евросредства е за близо 400 млн. лв. Наблюдава се повторение на едни и същи грешки в различните органи Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покани за международни събития, получени в БТПП