Брой 165 (675), 28-08-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Делегация на Търговско–промишлената палата на Кировска област, Русия, посети Бургас


На 26 август в Бургаската търговско-промишлена палата гостува ръководството на Търговско–промишлената палата на Кировска област, Русия.

При откриване на срещата председателят на БсТПП инж. Цанко Иванов направи ретроспекция на контактите с руски партньори, очерта производствената, търговска и туристическа картина на Бургаска област и представи участващите в срещата експерти на Палатата.

Президентът на Вятската палата от област Киров Николай Липатников отбеляза, че връзките между двете страни са не само търговски: благодарение на близостта на езика, културата, общата религия и история, народите на България и Русия са братски. С голям интерес гостите изслушаха на матерния си език презентацията на главния секретар на БсТПП Боряна Желева за инвестиционния потенциал и стопанския облик на Бургаския регион, благоприятното географско положение, удобната инфраструктура, включваща възможности за ползване на морски, сухопътен и въздушен транспорт, и добрия инвеестиционен климат в страната като цяло. Бе обърнато внимание и на специфичните особености на региона и на човешкия потенциал.

Николай Михайлович запозна присъстващите с ролята на ръководената от него палата, в която членуват повече от 650 фирми от Кировска област, в т.ч. крупни машиностроителни и металургични заводи, строителни и търговски фирми, представители на малкия и среден бизнес, индивидуални предприемачи, учреждения в сферата на образованието, науката и културата, обществени организации, банки и застрахователни компании. Кировска област е много бързо развиваща се в икономически план, особен ръст се наблюдава в селското стопанство, химическата промишленост, леката и хранителна индустрия. В региона успешно работи за вътрешния пазар и за износ най-голямата фабрика за мека мебел в Русия.С помощта и на чужди инвестиции се развива прогресивно производството на бяла техника и обувки, а областта е уникална територия за добиване и износ на ръж и зърно.

Господин Липатников сподели загрижеността си относно визовия проблем за България, който е основната причина за по-малкия брой руски туристи у нас в сравнение с тези в Турция, Гърция, Египет, Тунис и др.

Срещата приключи с подписване на споразумението за сътрудничество между търговските палати на Бургас и Вятск.

НОВИНИ ОТ БТПП
Удължен е срокът за договаряне на минималните осигурителни доходи по икономически дейности
Позицията на БТПП е категорична, че всяка административна принуда за увеличаване на МОД в икономически дейности, в които няма или нe може да има споразумения, е във вреда и на работниците, и на самата икономическа дейност Още
Покана за участие в изложение за поддоставчици ELMIA Subcontractor
11-14 ноември 2014, Йоншопинг, Швеция Още
С подкрепата на БТПП фотоизложбата "През границите" гостува в Одрин
Инициативата е част от академичния проект на БТПП и „Арт Виза България“ Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Делегация на Търговско–промишлената палата на Кировска област, Русия, посети Бургас
Споразумение за сътрудничество подписаха търговските палати на Бургас и Вятск Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
БИЗНЕС СРЕДА
През август 2014 г. общият показател на бизнес климата намалява с 1.6 пункта спрямо юли
Резултат от по-неблагоприятния бизнес климат в строителството, търговията на дребно и сектора на услугите Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Фонд ФЛАГ възстановява плащанията за проекти по ОПОС
Като първа стъпка ще бъдат платени 14 млн. лв., на каквато стойност са постъпилите и обработени до днес искания за плащане Още
ЕВРОФОНДОВЕ
Доклад за изпълнение на оперативните програми, съфинансирани със средства от структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз за периода 2007-2013 г.
Рискът за загуба на евросредства е за близо 400 млн. лв. Наблюдава се повторение на едни и същи грешки в различните органи Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покани за международни събития, получени в БТПП