Брой 165 (675), 28-08-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Удължен е срокът за договаряне на минималните осигурителни доходи по икономически дейности


БТПП съобщава, че продължава процесът по договаряне на минималните осигурителни доходи (МОД) по икономически дейности между синдикалните и работодателските организации, дори за “нула увеличение”. Това стана ясно на заседанието на работната група по определяне на МОД, състояло се вчера в Министерството на труда и социалната политика. Преговорите за МОД-2015 ще продължат до стартиране на бюджетната процедура за 2015 г.

Към момента има подписани споразумения в 39 от 85 икономически дейности, в които работят близо половината от осигурените работници и служители. Средният ръст в договорените икономически дейности е 4.25%.

Най-висок ръст на МОД е определен в споразуменията за браншовете „Производство на електрически съоръжения“(12.6%), „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“(12.5%), „Въздушен транспорт“(12%), „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“(11.3%).

Подписаните споразумения, в които се предвижда запазване на МОД и за следващата година, са в икономическите дейности „Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия“, „Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти“, „Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи“.

Фактът, че не е постигната договореност за значителен брой икономически дейности, е показателен, че механизмът за непрекъснато нарастване  на средствата за фондовете на обществено осигуряване е неудачен. Нарастването на осигурителният доход води след себе си като ефект свиване на дейността на малките и средни предприятия и освобождаване на нискоквалифицираните работници.

Позицията на Българската търговско-промишлена палата е категорична, че всяка административна принуда за увеличаване на МОД в икономически дейности, в които няма или нe може да има споразумения, е във вреда и на работниците, и на самата икономическа дейност. Увеличаването на минималните осигурителни прагове води до сив сектор и увеличаване на безработицата. В дългосрочен план, като цяло, този подход би следвало да отпадне.

Тази позиция се изразява  и от Европейската комисия, и от Международния валутен фонд.

БТПП се надява с общи усилия да се постигнат балансирани решения за ограничаване на сивата икономика, повишаване устойчивостта на осигурителната система и гарантиране на справедлив и достоен труд.

За допълнителна информация и съдействие може да се обръщате към Александър Димитров, отдел “Икономически анализи и политика” при БТПП и член на работната група към МТСП,  тел.: 02/ 8117 410; e-mail ikontr@bcci.bg   

Приложение:

НОВИНИ ОТ БТПП
Удължен е срокът за договаряне на минималните осигурителни доходи по икономически дейности
Позицията на БТПП е категорична, че всяка административна принуда за увеличаване на МОД в икономически дейности, в които няма или нe може да има споразумения, е във вреда и на работниците, и на самата икономическа дейност Още
Покана за участие в изложение за поддоставчици ELMIA Subcontractor
11-14 ноември 2014, Йоншопинг, Швеция Още
С подкрепата на БТПП фотоизложбата "През границите" гостува в Одрин
Инициативата е част от академичния проект на БТПП и „Арт Виза България“ Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Делегация на Търговско–промишлената палата на Кировска област, Русия, посети Бургас
Споразумение за сътрудничество подписаха търговските палати на Бургас и Вятск Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
БИЗНЕС СРЕДА
През август 2014 г. общият показател на бизнес климата намалява с 1.6 пункта спрямо юли
Резултат от по-неблагоприятния бизнес климат в строителството, търговията на дребно и сектора на услугите Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Фонд ФЛАГ възстановява плащанията за проекти по ОПОС
Като първа стъпка ще бъдат платени 14 млн. лв., на каквато стойност са постъпилите и обработени до днес искания за плащане Още
ЕВРОФОНДОВЕ
Доклад за изпълнение на оперативните програми, съфинансирани със средства от структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз за периода 2007-2013 г.
Рискът за загуба на евросредства е за близо 400 млн. лв. Наблюдава се повторение на едни и същи грешки в различните органи Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покани за международни събития, получени в БТПП