Брой 191 (951), 05-10-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

НСИ: Произведеният брутен вътрешен продукт през второто тримесечие на 2015 г. е 21 572 млн. лв.


Днес Националният статистически институт публикува Ключови индикатори за България към 2 октомври 2015 г. По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) през второто тримесечие на 2015 г. е 21 572 млн. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 2 982 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1.76932 лв. за 1 щатски долар БВП е 12 192 млн. долара и съответно на 1 685 долара на човек от населението. Преизчислена в евро, стойността на БВП е 11 029 млн. евро, като на човек от населението се падат 1 524 евро. Сезонно изгладените данни показват растеж от 2.2% на БВП през второто тримесечие на 2015 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и 0.5% спрямо първото тримесечие на 2015 година.

През юли 2015 г. общият показател на доверие на потребителите остава приблизително на равнището от април. Общата оценка на потребителите за развитието на икономическата ситуация в страната през последните дванадесет месеца е по-малко негативна спрямо предходната анкета. Същевременно обаче в очакванията им за следващите дванадесет месеца се наблюдава известен песимизъм.

През юли 2015 г. оборотът в търговията на дребно (по предварителни данни), изчислен въз основа на календарно изгладени данни, нараства с 0.1% спрямо същия месец на предходната година. През юли 2015 г. спрямо същия месец на 2014 г. оборотът нараства по-значително при: търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 18.6%, търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 13.2%, и търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 11.1%. Спад е регистриран в търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 5.1%, в търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 4.8%, търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 3.3%, и търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 3.0%.

За индивидуално потребление на населението през второто тримесечие на 2015 г. са изразходвани 68.8% от произведения БВП. Реалното намаление на показателя спрямо съответното тримесечие на 2014 г. е 1.5% .

Средното натоварване на мощностите в промишлеността през юли 2015 г. остава на нивото от април (74.3%).

Бруто образуването в основен капитал през второто тримесечие на 2015 г. спрямо същия период на предходната година според сезонно изгладените данни намалява в реално изражение с 2.6%. Относителният дял на този показател в БВП е 20.8% 1.

През второто тримесечие на 2015 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години е 3 011.2 хил., а относителният им дял от населението на същата възраст - 48.7%. В сравнение с второто тримесечие на 2014 г. относителният дял на заетите лица се увеличава с 0.8 процентни пункта.

През второто тримесечие на 2015 г. безработните лица са 330.9 хил., а коефициентът на безработица - 9.9%. В сравнение със същото тримесечие на 2014 г. броят на безработните лица намалява с 50.9 хил., а коефициентът на безработица - с 1.5 процентни пункта. Според бизнес анкетите на НСИ през септември 2015 г. 17.7% от промишлените предприятия посочват недостига на работната сила като фактор, затрудняващ дейността им. През юни 2015 г. средната работна заплата е 868 лв., което е с 0.6% по-малко в сравнение с предходния месец. Спрямо юни 2014 г. ръстът е 8.2%.

НОВИНИ ОТ БТПП
Декларация на национално представителните работодателски организации във връзка с изявления на Българската фотоволтаична асоциация
Всички законно изградени, законно присъединени и законно финансирани ВЕИ-инсталации са добре дошли в българската енергийна мрежа Още
Среща на Клуба на смесените и чуждестранни палати
Българо-португалската търговска камара е новият член на Клуба Още
Делегация на Бизнес асоциацията Япония - Югоизточна Европа посети БТПП
Минна промишленост, инфраструктура и козметика – сектори с потенциал за сътрудничество с Япония Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Обучение за ментори и мултипликатори по проект „Enterprise+ Иновативният потенциал среща опита“
Българският партньор по проекта е Габровската търговско-промишлена палата Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Произведеният брутен вътрешен продукт през второто тримесечие на 2015 г. е 21 572 млн. лв.
През второто тримесечие коефициентът на безработица е 9.9% Още
Макроикономическата стабилност се влошава, което пречи на конкурентоспособността
Автор: Ангел Яначков, Институт за пазарна икономика Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Нов международен стандарт ISO 17100:2015 хармонизира критериите за доставчиците на преводачески услуги за качество
Предлага валидни критерии за позоваване на световно ниво, описващи съвременното състояние на технологията на преводаческите услуги Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Пазар на електроавтомобили в САЩ
Продажби, производство, насърчителни мерки, технологични аспекти и външнотърговски обмен Още