Брой 191 (951), 05-10-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Обучение за ментори и мултипликатори по проект „Enterprise+ Иновативният потенциал среща опита“

В Габрово се проведоха обучения за мултипликатори и ментори по проект Enterprise+, насочен към подпомагане на младежкото предприемачество. В рамките на три години организациите-партньори по проекта ще се опитат да съчетаят знанията по предприемачество, опита на бивши мениджъри и доайени в бизнеса и предприемаческия дух на младите хора, за да ги подготвят за стартиране на собствен бизнес.

Проектът е предназначен за младежи на възраст между 15 и 25 години. Техният предприемачески потенциал се идентифицира чрез използване на инструмент, създаден от изследователи от катедрата по икономика и дидактика на икономическите науки при Университет Дуисбург - Есен. Откриването на младежи с предприемачески талант е възложено на т. нар. „ТЪРСАЧИ НА ТАЛАНТИ“ или „МУЛТИПЛИКАТОРИ“.

До младите участници в проект „Enterprise+“ стоят опитни мениджъри на възраст над 55 години – т. нар. МЕНТОРИ. Със своите професионални познания и житейски опит те помагат на младежите да идентифицират собствените си силни страни по отношение на предприемачеството и да ги доразвиват.

В рамките на два дни българският партньор по проекта – Габровска търговско-промишлена палата, организира обучение за „ТЪРСАЧИ НА ТАЛАНТИ“. В него участваха 18 представители на професионални гимназии, Технически университет Габрово, Център за кариерно ориентиране в училищното образование Габрово, младежко сдружение „ИМКА“ Габрово и др., които ще участват в проекта като „ТЪРСАЧИ НА ТАЛАНТИ“ или „МУЛТИПЛИКАТОРИ“. Обучението беше проведено от г-жа Лена Пиотровски от катедрата по икономика и дидактика на икономическите науки при Университет Дуисбург-Есен и г-жа Кристина Бурова от Институт по трудово-правни науки от Рурски университет Бохум.

На семинари, които ще бъдат проведени през следващата година с ученици и студенти, „ТЪРСАЧИТЕ НА ТАЛАНТИ“ ще анализират и оценяват предприемаческия потенциал на младите хора чрез гореспоменатия инструмент. Те ще документират резултатите и ще осъществяват обратната връзка с младежите.

В организираното обучение за МЕНТОРИ участваха опитни мениджъри, преподаватели от Технически университет Габрово, учители от пилотните училища, участващи в проекта, Центъра за кариерно ориентиране в училищното образование Габрово, младежко сдружение „ИМКА“ Габрово и др., които ще се включат в проекта като МЕНТОРИ. Менторите ще ползват професионалния си и житейски опит, за да доразвиват и поощряват предприемаческия талант на младите хора, ще ги консултират и подкрепят при разработването на бизнес-план и реализацията на техните бизнес-идеи. Лектор на обучението беше г-жа Урзула Гизер от организацията Alt hilft Jung NRW e.V. (Сдружение „Стари помагат на млади – Северен Рейн-Вестфалия“).

Участниците и в двете обучения бяха много активни, задаваха практически въпроси за прилагането на методите в България, даваха предложения как да отчетем културните различия и особеностите на националното законодателство между България и Германия.

Проект „Enterprise+ - Иновативният потенциал среща опита“ е финансиран от програмата на Европейския съюз ЕРАЗМУС+ и се ръководи от Института по трудово-правни науки при Рурски университет Бохум.

НОВИНИ ОТ БТПП
Декларация на национално представителните работодателски организации във връзка с изявления на Българската фотоволтаична асоциация
Всички законно изградени, законно присъединени и законно финансирани ВЕИ-инсталации са добре дошли в българската енергийна мрежа Още
Среща на Клуба на смесените и чуждестранни палати
Българо-португалската търговска камара е новият член на Клуба Още
Делегация на Бизнес асоциацията Япония - Югоизточна Европа посети БТПП
Минна промишленост, инфраструктура и козметика – сектори с потенциал за сътрудничество с Япония Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Обучение за ментори и мултипликатори по проект „Enterprise+ Иновативният потенциал среща опита“
Българският партньор по проекта е Габровската търговско-промишлена палата Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Произведеният брутен вътрешен продукт през второто тримесечие на 2015 г. е 21 572 млн. лв.
През второто тримесечие коефициентът на безработица е 9.9% Още
Макроикономическата стабилност се влошава, което пречи на конкурентоспособността
Автор: Ангел Яначков, Институт за пазарна икономика Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Нов международен стандарт ISO 17100:2015 хармонизира критериите за доставчиците на преводачески услуги за качество
Предлага валидни критерии за позоваване на световно ниво, описващи съвременното състояние на технологията на преводаческите услуги Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Пазар на електроавтомобили в САЩ
Продажби, производство, насърчителни мерки, технологични аспекти и външнотърговски обмен Още