Назад

Общо събрание на Търговско-промишлена палата - Търговище


На 21 декември се проведе Шесто отчетно-изборно събрание на Търговско-промишлена палата – Търговище, в конферентна зала на хотел „Идол“, гр. Търговище.

Събранието разгледа и прие:

  • Отчет на Управителния съвет за дейността на ТПП – Търговище за периода 2016- 2022 г.
  • Доклад на Контролния съвет
  • Програма за дейността на ТПП – Търговище за периода 2023-2028 г.

Приети бяха единодушно промени в устава на ТПП – Търговище и новия бюджет. Събранието избра ръководни органи и нови членове на Управителния съвет. Оля Иванова е преизбрана за председател на Търговско-промишлена палата – Търговище.