Назад

Проф. Силви Чернев е новият председател на Арбитражния съд при БТППМедал „125 години БТПП“ за досегашния председател - Благовест Пунев

Ръководството на БТПП отличи досегашния председател – Благовест Пунев, с медал  „125 години БТПП“   за приноса и амбицията да утвърди АС като  водеща правораздавателна институция в България

На проведено заседание Изпълнителният съвет на БТПП избра нов Президиум и председател на Арбитражния съд при БТПП. Президиумът включва: доц. д-р Таня Бузева, Георги Атанасов, Емануела Балевска и доц. д-р Анета Антонова.

Новият председател е проф. д-р Силви Чернев – дългогодишен арбитър в АС при БТПП. За заместник-председатели бяха избрани Александър Кацарски и д-р Ивайло Дерменджиев.

Ръководството на БТПП изказа благодарност на досегашния председател на АС -  Благовест Пунев, изтъкнат български юрист в областта на гражданското право, който ръководеше АС от 2017 г. до 2023 г. Председателят на Палатата Цветан Симеонов го отличи с медал „125 години БТПП“   и с признателност за положените усилия за издигане авторитета на съда и амбицията да я утвърди като  водеща правораздавателна институция в България.

Проф. Чернев е завършил  ЮФ на СУ „Климент Охридски“ през 1977 г. От 1993 г. до момента е преподавател в Бургаски свободен университет и в ПУ “Паисий Хилендарски“. Освен преподавателската си и научна дейност проф. д-р Чернев е и практикуващ юрист. От 1992 г. до сега е адвокат, вписан в Софийската адвокатска колегия. Той е и арбитър в АС при БТПП, като в периода 2000 - 2014 г.  е негов председател и почетен председател от 2015 до 2023 г.

Ползва се с голям авторитет сред научните среди и практикуващите юристи. Член-арбитър е на международните търговски арбитражи във Виена, Будапеща, Любляна, Букурещ, Киев и др.  Участвал е в многобройни арбитражни дела в чужбина. Автор е на множество научни публикации, съставител и редактор на сборници и книги. Награден е с почетен знак на Съюза на юристите в България през 2011 г.