Назад

Обучение по професия "Техник-технолог в ХВП" , специалност "Производство на месо, месни продукти и риба"


За да се подпомогнат производителите да изпълнят изискванията на Новия Закон за храните и поради големия интерес от страна на фирмите за тази специалност, Съюзът по хранителна промишленост към ФНТС организира това обучение.

Обучението се провежда от квалифицирани преподаватели по специалността. Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със “Свидетелство за професионална квалификация” по образец на МОН.

Пълна информация за програмата и условия за участие ТУК

Заявки за участие, с копие от платежно нареждане, се изпращат по ел. поща най-късно до 15. 01. 2024 г . на e-mail: ufi_sb@abv.bg

За контакти:
Съюз по хранителна промишленост
София 1000, ул. Раковски 108, офис 408 Тел.: 02/ 987-47-44
GSM: 0888 /72 24 82 e-mail: ufi_sb@abv.bg
Инж. Соня Бургуджиева