Назад

Предварително споразумение за по-устойчива и издръжлива трансевропейска транспортна мрежа


Европейската комисия приветства политическото споразумение, постигнато между Европейския парламент и Съвета относно преразглеждането на  Регламента за трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T). Съзаконодателите се споразумяха да увеличат значително усилията за изграждане на устойчива и издръжлива TEN-T. Това включва силни стимули за увеличаване на използването на по-устойчиви видове транспорт и за подобряване на мултимодалността — практиката на комбиниране на видовете транспорт за едно пътуване — в рамките на европейската транспортна система.

Преразгледаната TEN-T ще определи задължителни цели:

  • Пътническите железопътни линии по основната и разширената основна мрежа на TEN-T трябва да позволяват на влаковете да се движат със скорост 160 км/ч или по-бързо до 2040 г.
  • Европейската система за управление на железопътния превоз (ERTMS) трябва да бъде въведена в цялата мрежа TEN-T като единна европейска система за сигнализация в Европа, за да стане железопътният транспорт по-безопасен и по-ефективен.
  • До 2040 г. следва да се разработят безопасни и сигурни зони за паркиране по основната и разширената основна пътна мрежа на TEN-T, средно на всеки 150 км.
  • Големите летища, които обслужват повече от 12 милиона пътници годишно, ще трябва да бъдат свързани с железопътен транспорт на дълги разстояния.  
  • Броят на терминалите за претоварване трябва да се развива в съответствие с настоящите и очакваните транспортни потоци и нуждите на сектора.
  • Всичките 430 големи града по мрежата TEN-T ще трябва да разработят планове за устойчива градска мобилност с цел насърчаване на мобилност с нулеви и ниски емисии. 
  • Европейското морско пространство има за цел да интегрира морското пространство с други видове транспорт по ефективен, жизнеспособен и устойчив начин.

Повече информация ще намерите в съобщението тук.