Назад

Цени на енергията и сигурност на доставките: Съветът се съгласява да удължи извънредните мерки


Министрите на енергетиката на държавите членки на Европейския съюз постигнаха политическо споразумение за удължаване на срока на прилагане на три извънредни регламента на Съвета, приети съгласно разпоредби в първичното право на Съюза, предвиждащи специален режим за извънредни ситуации.

Извънредните мерки бяха приети миналата година поради агресивната война на Русия срещу Украйна, за да се засили солидарността между държавите-членки, да се ускори внедряването на възобновяема енергия и да се защитят гражданите на ЕС от прекалено високите цени на енергията.

Министрите на енергетиката на ЕС се съгласиха да удължат регламента за повишаване на солидарността чрез по-добра координация на закупуването на природен газ, надеждни референтни ценови показатели и трансграничен обмен на газ с още една година - до 31 декември 2024 г. Прилагането на извънредната наредба започна на 30 декември 2022 г. и трябваше да приключи в края на тази.

Регламентът за определяне на рамка за ускоряване на внедряването на енергия от възобновяеми източници ще се прилага частично до 30 юни 2025 г. За разлика от другите два извънредни регламента, измененията на този надхвърлят простото удължаване на периода на прилагане на регламента. Чрез този законодателен акт се цели справяне с енергийната криза, намаляване на зависимостта на ЕС от руските изкопаеми горива и напредък в целите на ЕС в областта на климата чрез ускоряване на процеса на издаване на разрешителни за и внедряване на проекти за възобновяема енергия.

Установяването на пазарен коригиращ механизъм за защита на гражданите и икономиката на ЕС срещу прекомерно високи цени чрез временни мерки за предотвратяване на скокове на прекомерно високи цени на газа в ЕС, които не отразяват цените на световния пазар, е решено в трети извънреден регламент. Неговото прилагане започна на 1 февруари 2023 г. за период от една година, но вместо до 31 януари 2024 г., с удължаването то ще продължи до февруари 2025 г.

"Силно се надяваме, че няма да стигаме въобще до неговото изпълнение", каза Радев. Той разясни, че коригиращият механизъм ще се прилага само "в случай на нужда, в случай, че достигнем цени на природен газ над определени критични нива - на TTF например, тогава могат да прилагат и такива компенсаторни мерки", добавяйки: "Далеч сме от такива ценови нива, държа да го отбележа за всички".

Удължаването на срока на прилагане на трите акта ще бъда формализирано чрез писмена процедура и публикуването им в Официалния вестник на ЕС и те ще влязат в сила веднага след изтичането на настоящите разпоредби.

Европейската комисия представи предложенията за трите регламента през ноември 2022 г. в отговор на енергийната криза, провокирана от агресивната война на Русия срещу Украйна, като приложи разпоредби от Договора за функционирането на ЕС, предназначени за извънредни ситуации. Комисията прие предложенията за удължаване на периода на прилагане на тези спешни мерки в края на ноември т.г., а днес Съветът ги одобри.

"Удължаването на трите спешни мерки е необходимо за справяне с все още нестабилната ситуация в ЕС след нахлуването на Русия в Украйна. Това ще ни позволи да осигурим стабилизиране на енергийните пазари, да смекчим ефекта от кризата и да защитим гражданите на ЕС от прекалено високи цени на енергията", каза испанският вицепремиер и министър на екологичния преход и демографското предизвикателство Тереза Рибера.