Назад

Обучителен семинар на тема: “ESG, устойчивост, въздействие – как да отговорим на изискванията на инвеститори и регулатори”


БТПП – Център за фирмено обслужване, организира обучителен семинар на тема: “ESG, устойчивост, въздействие – как да отговорим на изискванията на инвеститори и регулатори”.  Семинарът ще се проведе в хибриден формат  - присъствено в БТПП и онлайн.

Дата 22.02.2024г. от 14.30ч. 

Съдържание  на семинара:

  • CSR, ESG, SDGs - как да се ориентираме в понятията;
  • Управление на свързаните с устойчивостта рискове и привличането на финансиране;
  • ESG факторите, които компанията следва да проследява;
  • Какво предстои в регулаторната среда и практически стъпки за подготовка.  

Лектори:  Искра Йовкова, управляващ директор в uIMPACT, и Надя Султанова, член на борда на uIMPACT  и директор Връзки с инвеститори в Urban Impact Ventures.

Такса за участие: 120.00 лв., вкл. ДДС,  банкова сметка на БТПП-ЦПОПКФО ЕООД , ЕИК№130606738, София, ул. Искър №9, BG05UNCR76301015226303 при УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

За контакт: БТПП-Център за фирмено обслужване, e-mail: bcci.centre@bcci.bgfairs1@bcci.bg ;  тел. +359 2 8117477, 479, 519.

При интерес, моля, регистрирайте се до 19 февруари. Онлайн участниците ще получат линк за включване. РЕГИСТРАЦИЯ

                                                           

КОНТЕКСТ

През 2023г. влезе в сила Директива относно въвеждането на задължително отчитане на предприятията във връзка с устойчивостта. Въпреки че на този етап директивата обхваща големи компании, необходимостта те да докладват информация по веригите си, ще пренесе изискванията за отчитане на устойчивостта и към техните доставчици и партньори, вкл. малките и средни  фирми. Затова е от изключителна важност, всички компании, независимо от размера, да управляват аспектите, свързани с устойчивостта.

В тази връзка, БТПП стартира серия от обучения, свързани с оценката и приравняването на бизнеса към новите екостандарти. Това ще се осъществи в сътрудничество с  представители на българката компания uIMPACT. Компанията предоставя инструмент за оценка на екологичното, социалното и корпоративно управление (ESG), разработен за нуждите на МСП.