Назад

Запознайте се с новия доклад за психичното здраве на работното място след COVID-19


Проблемите с психичното здраве на работното място значително са се увеличили след пандемията. Най-новият доклад на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) предлага задълбочен анализ на европейските проучвания, посветени на психичното здраве на работното място, като са обхванати периодите преди, по време и след пандемията. Той включва данни от проучването 2022 OSH Pulse, в което участват над 27 000 работещи във всички държави - членки на ЕС, Исландия и Норвегия. 

Новият доклад предлага ценна информация за вземане на информирани решения за предотвратяване и преодоляване на предизвикателствата, свързани с психичното здраве на работното място. 

Прочетете доклада Психично здраве на работното място след COVID-19 — Какво могат да ни кажат данните от Европа

Научете повече в специалния  тематичен раздел на  EU-OSHA, посветен на психосоциалните рискове и психичното здраве на работното място.