Назад

Оферти за бизнес партньорство


Дирекция „Международно сътрудничество“ при БТПП

тел.: 02/8117 421, факс: 02/ 987 32 09
e-mail: irelations@bcci.bg

30.06.22.01 BC ДАНИЯ
Датска компания предлага внос на кокс в България. В посолството на Република България в Копенхаген, Кралство Дания, е постъпила оферта за износ на кокс от компанията Fair Trading Int Ltd. Компанията осигурява кокс от Венецуела, Бразилия и Катар.
За контакти:
Fair Trading Int Ltd.
Henrik Meyer, CEO
Tel.: +45 5020 9243; +44 2045 387 776

 

30.06.22.02 BC ДАНИЯ
Компания от Дания търси контакти с български производители на вино. Датската компания към момента внася вина предимно от Италия. Фирмата разширява кръга на своите доставчици и търси нови надеждни партньори.
За контакти:
E-mail: jesper@belvino.dk
URL: www.belvino.dk

 

30.06.22.03 BC МЕКСИКО
Фирми от Мексико, представители на щата Пуебла, проявяват интерес от установяване на контакти с български компании. Фирмите търсят контакти с български партньори, проявяващи интерес от внос в България на кафе и мескал от Мексико. Има предоставени брошури на предлаганите продукти.
За контакти:
БТПП, София, ул. Искър, 9
Дирекция „Международно сътрудничество и международни организации“
Тел.: 02 8117 494, 8117 421, 8117 489
Е-mail: irelations@bcci.bg 
m.markova@bcci.bg

 

30.06.22.04 BC АВСТРИЯ
Австрийска компания търси контакти с български партньори. Австрийската фирма е производствена компания, работеща в област машиностроене, в екологичното и селскостопанското инженерство, която търси аутсорсинг партньор в България с опит в производството на различни метални конструкции (серийно производство). Потенциални партньори могат да бъдат  фирми от областта на машиностроенето, производството на метални конструкции и други. Има приложена презентация на английски език. Има е-mail, URL.

 

30.06.22.05 BC ЮАР
Южноафриканска фирма желае да установи бизнес контакт с български производители на слънчоглед и олио.
За контакти:
FAAJO Industrial Raw Materials
Ana Paula Costa
Head of Communications
Tel.: +27 66 350 8853
Cell: +27 82 933 7947
E-mail: info@faajo.co.za

------------------

Пълният текст на желаната от Вас оферта и контактните данни на фирмата може да получите след   заплащане на 20 лв. с ДДС - в брой на касата на БТПП на адрес гр. София, ул. Искър 9, или с платежен   документ по IBAN: BG25 UNCR 7630 1000 3081 19 БУЛБАНК

                           За контакти: тел. (02) 8117 421, факс (02) 987 32 09, e-mail: irelations@bcci.bg