Брой 81 (338), 24-04-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ

Оферти за бизнес сътрудничество от EEN


ENTERPRISE EUROPE NETWORK
e-mail:
een@bcci.bg
тел.: (02) 981 10 99, 980 21 89

24.04.13.01 ГЕРМАНИЯ
Немска логистична фирма предлага на заинтересованите партньори от цял свят пълно обслужване и капацитет в складирането/съхраняването и дистрибуцията на стоки в централна Европа за навлизане на немския и европейския пазар. Възможно е и създаването на джойнт венчър.
Валидна до: 24/04/2014

24.04.13.02 РУМЪНИЯ
Фирма със седалище в Румъния, занимаваща се с търговия на едро с метали и метални руди, предлага услугите си като дистрибутор и търси партньори от ЕС като подизпълнител.
Валидна до: 24/04/2014

24.04.13.03 РУСИЯ
Руска фирма, специализирана в търговията със сух лед и в индустриалното почистване /с използването на сух лед/ предлага подизпълнителство на чуждестранни предприятия /от хранителната и аграрната промишленост, кафенета, ресторанти, хранителни складове и др./.
Валидна до: 24/04/2014

24.04.13.04 ИТАЛИЯ
Италианска фирма, специализирана в производството на гумени компоненти за метални части, търси търговски партньори /дистрибутори, представители, агенти/ в цяла Европа.
Валидна до: 24/04/2014

24.04.13.05 ПОЛША
Полско МСП, занимаващо се със строителство и с производството на пасивни и енергийно ефективни строителни компоненти с използването на иновативни строителни технологии, търси партньори за търговско посредничество /базирано на лицензионно споразумение за изобретените технологии/.
Валидна до: 24/04/2014

24.04.13.06 ИТАЛИЯ
Италианска фирма, специализирана в производството на модерна стоманена мебел, търси търговски агенти и дистрибутори в цяла Европа.
Валидна до: 24/04/2014

24.04.13.07 ПОЛША
Полска фирма, специализирана в производството на продукти от метал и особено от алуминий, използваща оборудване за лазерно рязане и огъване със CNC /компютърен цифров контрол/, предлага транспортни/логистични услуги, възможности за джойнт венчър, подизпълнителство и аутсорсинг.
Валидна до: 24/04/2014

24.04.13.08 УНГАРИЯ
Унгарски производител на офис мебели, врати и стълбища търси търговски канали и дистрибутори на мебели, врати и прозорци/дограми и  предлага производствени услуги на чужди контрактори.
Валидна до: 24/04/2014

24.04.13.09 ФРАНЦИЯ
Френска фирма, специализирана в износа на вино и алкохолни напитки, търси търговски посредници /търговци на едро и на дребно на вина/, за да разшири дистрибуционната си мрежа.
Валидна до: 24/04/2014

24.04.13.10 РУСИЯ
Руска фирма, специализирана в разработването и производството на диетични добавки, базирани на редки медицински растения, в производството на уникални суровини за фармацевтичната и хранително-вкусовата промишленост, търси дистрибутори и предлага създаване на джойнт венчър.
Валидна до: 24/04/2014

24.04.13.11 РУСИЯ
Руска фирма, специализирана в производството на специални униформи, корпоративно и детско облекло от качествени тъкани, предлага търговско посредничество за европейски производители, които биха желали да разширят пазара си. Фирмата проявява интерес и към джойнт венчър.
Валидна до: 24/04/2014

24.04.13.12 РУМЪНИЯ
Румънска водеща софтуерна фирма и Интернет доставчик, фокусирана върху разработване на софтуерни продукти за митниците, мулти-канални решения, портали, приложения за електронна търговия, уеб-базирани приложения, търси търговски посредници и предлага подизпълнителство и аутсорсинг.
Валидна до: 24/04/2014

24.04.13.13 ИТАЛИЯ
Италианска фирма, занимаваща се с производството на безжични мониторингови системи, търси агенти/дистрибутори за производствената си линия.
Валидна до: 24/04/2014

24.04.13.14 БЕЛГИЯ
Белгийска фирма, дистрибутираща широка гама пластмасови изделия за домакински уреди, училищно оборудване, произведено от пластмаса, играчки и градинска мебел, търси нови пластмасови изделия, които да дистрибутира на белгийския пазар.
Валидна до: 24/04/2014

24.04.13.15 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Английска фирма, занимаваща се с вътрешен дизайн, дървообработка и производство на мебели, търси представители и дистрибутори в страните от ЕС и извън ЕС.
Валидна до: 24/04/2014

 

НОВИНИ ОТ БТПП
ГЕРБ представи акцентите от политическата си програма пред работодателски и синдикални организации
От страна на БТПП бе поставен въпросът за отрицателните последици от промените в Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Семинар на тема „Конфликтът при съчетаването на семейния и професионалния живот“
Организатор е Българската асоциация за управление и развитие на човешките ресурси Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международното изложение за информационни технологии COMPUTEX Taipei
Представителството на TAITRA в България сформира група за посещение на изложението и предлага поемане на разходите за хотелско настаняване 2 нощувки Още
ТРУДОВИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Над 2 млн. лв. за подобряване на условията на труд в предприятията през 2013 г.
Те ще бъдат насочени към повишаване качеството на работните места, превенция на работниците и служителите и намаляване на професионалните и здравните рискове Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Борба с данъчните измами: ЕК създава платформа за добро управление в областта на данъчното облагане
Чрез нея ще се следи напредъкът, постигнат от държавите членки при решаването на проблеми като агресивното данъчно планиране и данъчните убежища Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес сътрудничество от EEN
Българо-холандска търговско-промишлена палата предлага безплатно публикуване на оферти от български фирми