Брой 81 (338), 24-04-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ТРУДОВИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ

Над 2 млн. лв. за подобряване на условията на труд в предприятията през 2013 г.


Над 2 млн. лева са предвидени в бюджета на фонд "Условия на труд" към Министерството на труда и социалната политика (МТСП) за проекти и програми за подобряване на условията на труд в предприятията през 2013 г. За превантивни дейности се отпускат 795 000 лв. Общият бюджет на фонда е 4 158 108 лева.

Данните бяха представени вчера на заседанието на Националния съвет по условия на труд в МТСП. Бюджетът е формиран чрез трансфер на суми от фонд “Трудова злополука и професионална болест” на Държавното обществено осигуряване.

Годишната програма на Фонд "Условия на труд" е насочена към повишаване качеството на работните места, подобряване условията на труд в предприятията, превенция на работниците и служителите и намаляване на професионалните и здравните рискове на работното място. Фондът финансира до 30 на сто от стойността на одобрените проекти за подобряване на условията на труд в предприятията.

От отчета на фонда за 2012 г. става ясно, че за изминалата година са сключени 37 договора. От тях 20 са за финансиране на проекти на отделните предприятия, 14 - за обучение по безопасност и здраве при работа, 2 - за учебни и информационни материали и един - за актуализация на Правилник по безопасност на труда при разработване на рудни и нерудни находища по подземен начин.

Финансираните проекти за подобряване на условията на труд в предприятия са били насочени предимно към изграждането на отоплителни, климатични и вентилационни системи; подмяна на осветителни и електрически инсталации; подобряване на санитарно-битовите условия и др.

От парите за превантивни дейности през 2012 г. са финансирани проекти и програми на социалните партньори, свързани с обучение по безопасност и здраве на стойност 637 893 лева за обучението на 3100 човека. Фондът е финансирал проект на ИА „Главна инспекция по труда” за психосоциалните рискове в работната среда на стойност 21 923 лева. Чрез средства от фонда е изградена информационна система „Професионални болести” на НОИ на стойност 14 970 лв.

НОВИНИ ОТ БТПП
ГЕРБ представи акцентите от политическата си програма пред работодателски и синдикални организации
От страна на БТПП бе поставен въпросът за отрицателните последици от промените в Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Семинар на тема „Конфликтът при съчетаването на семейния и професионалния живот“
Организатор е Българската асоциация за управление и развитие на човешките ресурси Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международното изложение за информационни технологии COMPUTEX Taipei
Представителството на TAITRA в България сформира група за посещение на изложението и предлага поемане на разходите за хотелско настаняване 2 нощувки Още
ТРУДОВИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Над 2 млн. лв. за подобряване на условията на труд в предприятията през 2013 г.
Те ще бъдат насочени към повишаване качеството на работните места, превенция на работниците и служителите и намаляване на професионалните и здравните рискове Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Борба с данъчните измами: ЕК създава платформа за добро управление в областта на данъчното облагане
Чрез нея ще се следи напредъкът, постигнат от държавите членки при решаването на проблеми като агресивното данъчно планиране и данъчните убежища Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес сътрудничество от EEN
Българо-холандска търговско-промишлена палата предлага безплатно публикуване на оферти от български фирми